Prof.

MUHARREM KILIÇ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Dissertations

1999

1999

Doctorate

İslam Hukuk metodolojisinde nassların lafzi yorumu

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr)

1995

1995

Postgraduate

Endülüs Emevi devletinde yargı ve işleyişi (755-1031 M.)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty Of Law, Department Of Public Low

2010 - Continues

2010 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Law, Department Of Public Low

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Head of Department

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Head of Department

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Dean

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Vice Rector

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

KARŞILAŞTIRMALI GENEL HUKUKİ İLKELER

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI VE BİLİM AHLAKI

Postgraduate

Postgraduate

İNSAN HAKLARI TEORİSİ

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK VE SANAT

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK FELSEFESİ

Postgraduate

Postgraduate

HUKUKSAL YORUM TEORİLERİ VE METODOLOJİLERİ

Doctorate

Doctorate

KLASİK VE MODERN ADALET KURAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK SOSYOLOJİSİ

Doctorate

Doctorate

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK METODOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK METODOLOJİSİ

Articles Published in Other Journals

2018

2018

ONTO-POLİTİK BEDENLENME: POLİTİK ALANIN İNŞASI VE GÜVEN/LİK TOPLUMU

KILIÇ M.

HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, 2018 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Yargısal Aklın Araçsallaştırılması Kolektivist Vesayet

KILIÇ M.

İdeal Hukuk Dergisi, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Bilgi İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi İktidarın Yasal l aşması

KILIÇ M.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.72, no.1, pp.173-188, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğretim Yasa Tasarısı

KILIÇ M.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.2, no.3, pp.5-20, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Yasal Koruma ve Güvence Sistemleri Açısından Şiddetin Hukuksal Çerçevesi

KILIÇ M.

Legal Hukuk Dergisi, vol.11, no.132, pp.5-20, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Sayısal Veriler Işığında Hukuk Öğretiminde Nitelik Sorununun Bağlamsal Analizi

KILIÇ M.

Legal Hukuk Dergisi, vol.5, no.126, pp.5-20, 2013 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Hukuk Öğreniminin Epistemolojik Temellendirimine Dair Dibâce Teknokrasiden Filozofiye

KILIÇ M.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.5-20, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Hukuksal Yorumun Filozofik Yorumbilimsel Bağlamı

KILIÇ M.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.5-20, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Anlamın İnşası ve Anlama Etkinliği Bağlamında Geleneğin Sorunsallaştırılması

KILIÇ M.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.22, pp.117-126, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Siyasetnâme Geleneği Bakımından Kâfiyeci nin Seyfü l mülûk ve l hükkâm Adlı Eseri

KILIÇ M.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.5-20, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Muhakeme Hukukunun Biçimsel Rasyonalitesi Bağlamında Osmanlı Hukukunda Belge Tanzimi Kadı Ebussuud un Sak Risalesi

KILIÇ M.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.5, pp.5-20, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

YARGISAL ADALET: YARGILAMA ETKİNLİĞİ VE YARGISAL ERDEMLER

KILIÇ M.

ADALET ŞURASI, Turkey, 10 - 11 January 2018

2017

2017

Selb’xxin Ölümü: Post-travmatik ve Toplumsal Nekahet Dönemlerinde Hukukun Rolü

KILIÇ M.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, Turkey, 15 - 18 May 2017

2015

2015

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Kadınlar ve Adalet

KILIÇ M.

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 December 2015

2015

2015

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Hukuksal Boyut

KILIÇ M.

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü, Turkey, 28 November 2015

2015

2015

Yükseköğretimin Temel Dinamikleri Bağlamında Hukuk Öğretimi

KILIÇ M.

Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Kongresi, Turkey, 25 - 26 November 2015

2015

2015

Challenges of Legal Education in a Global Context

KILIÇ M.

10th Global Legal Skills Congress, 20 - 22 May 2015

2015

2015

Hukuki Çoğulluk ve Hukuki Çoğulculuk

KILIÇ M.

Kutlu Doğum Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

2005

2005

HUKUK

KILIÇ M.

in: İbn Rüşd ün Hukuk Düşüncesi Tarihi Siyasal Hukuksal ve Felsefi Bağlamda Bir Analiz, , Editor, ENSAR YAYINCILIK, pp.1-280, 2005

Episodes in the Encyclopedia

2008

2008

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

KILIÇ M.

Etik Yayınları, pp., 2008

2007

2007

İslam Ansiklopedisi

KILIÇ M.

İSAM, pp., 2007