Prof.Dr.

MUHARREM KILIÇ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

İslam Hukuk metodolojisinde nassların lafzi yorumu

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr)

1995

1995

Yüksek Lisans

Endülüs Emevi devletinde yargı ve işleyişi (755-1031 M.)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Dekan

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Rektör Yardımcısı

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KARŞILAŞTIRMALI GENEL HUKUKİ İLKELER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI VE BİLİM AHLAKI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İNSAN HAKLARI TEORİSİ

Lisans

Lisans

HUKUK VE SANAT

Lisans

Lisans

HUKUK FELSEFESİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUKSAL YORUM TEORİLERİ VE METODOLOJİLERİ

Doktora

Doktora

KLASİK VE MODERN ADALET KURAMLARI

Lisans

Lisans

HUKUK SOSYOLOJİSİ

Doktora

Doktora

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK METODOLOJİSİ

Lisans

Lisans

HUKUK METODOLOJİSİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

ONTO-POLİTİK BEDENLENME: POLİTİK ALANIN İNŞASI VE GÜVEN/LİK TOPLUMU

KILIÇ M.

HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Yargısal Aklın Araçsallaştırılması Kolektivist Vesayet

KILIÇ M.

İdeal Hukuk Dergisi, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Bilgi İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi İktidarın Yasal l aşması

KILIÇ M.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.72, sa.1, ss.173-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğretim Yasa Tasarısı

KILIÇ M.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.5-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Yasal Koruma ve Güvence Sistemleri Açısından Şiddetin Hukuksal Çerçevesi

KILIÇ M.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.11, sa.132, ss.5-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sayısal Veriler Işığında Hukuk Öğretiminde Nitelik Sorununun Bağlamsal Analizi

KILIÇ M.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.5, sa.126, ss.5-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Hukuk Öğreniminin Epistemolojik Temellendirimine Dair Dibâce Teknokrasiden Filozofiye

KILIÇ M.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.5-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Hukuksal Yorumun Filozofik Yorumbilimsel Bağlamı

KILIÇ M.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.5-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Anlamın İnşası ve Anlama Etkinliği Bağlamında Geleneğin Sorunsallaştırılması

KILIÇ M.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.22, ss.117-126, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Siyasetnâme Geleneği Bakımından Kâfiyeci nin Seyfü l mülûk ve l hükkâm Adlı Eseri

KILIÇ M.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.5-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Muhakeme Hukukunun Biçimsel Rasyonalitesi Bağlamında Osmanlı Hukukunda Belge Tanzimi Kadı Ebussuud un Sak Risalesi

KILIÇ M.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.5-20, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

YARGISAL ADALET: YARGILAMA ETKİNLİĞİ VE YARGISAL ERDEMLER

KILIÇ M.

ADALET ŞURASI, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2018

2017

2017

Selb’xxin Ölümü: Post-travmatik ve Toplumsal Nekahet Dönemlerinde Hukukun Rolü

KILIÇ M.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017

2015

2015

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Kadınlar ve Adalet

KILIÇ M.

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 Aralık 2015

2015

2015

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Hukuksal Boyut

KILIÇ M.

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü, Türkiye, 28 Kasım 2015

2015

2015

Yükseköğretimin Temel Dinamikleri Bağlamında Hukuk Öğretimi

KILIÇ M.

Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Kongresi, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2015

2015

2015

Challenges of Legal Education in a Global Context

KILIÇ M.

10th Global Legal Skills Congress, 20 - 22 Mayıs 2015

2015

2015

Hukuki Çoğulluk ve Hukuki Çoğulculuk

KILIÇ M.

Kutlu Doğum Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2005

2005

HUKUK

KILIÇ M.

İbn Rüşd ün Hukuk Düşüncesi Tarihi Siyasal Hukuksal ve Felsefi Bağlamda Bir Analiz, , Editör, ENSAR YAYINCILIK, ss.1-280, 2005

Ansiklopedide Bölümler

2008

2008

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

KILIÇ M.

Etik Yayınları, ss., 2008

2007

2007

İslam Ansiklopedisi

KILIÇ M.

İSAM, ss., 2007