Res. Asst. PhD

MEHMET TUĞRUL


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Education Information

2015 - 2020

2015 - 2020

Doctorate

Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2011 - 2017

2011 - 2017

Post Graduate

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Under Graduate

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Balkanlarda Şehir ve Vakıf İlişkisine Dair Mukayeseli Bir Örnek: Selanik ve Sofya

Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences

2017

2017

Post Graduate

Osmanlı Dönemi Filibe Vakıfları (XVIII. ve XIX. yüzyıllar)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Modern History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization, Comparative History

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Research Assistant

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Bir Mikrofinans Modeli Olarak Osmanlı Para Vakıflarının Karşılaştırmalı Analizi Edirne, Filibe, Selanik, Tekirdağ ve Üsküp Para Vakıfları

BULUT M., TUĞRUL M.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.289-302, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

OSMANLI FİLİBESİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

BULUT M., TUĞRUL M.

ADAM AKADEMİ, vol.6, no.1, pp.85-111, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

BULUT M., TUĞRUL M.

International Congress on Social Sciences, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, pp.235-264

2018

2018

OSMANLI DÖNEMİ RUMELİ VAKIFLARI VE ŞEHİRLEŞME: PRİZREN VE FİLİBE VAKIFLARI ÖRNEĞİ

BULUT M., TUĞRUL M.

XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.567-568

2018

2018

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIF-ŞEHİR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: RODOSÇUK’TA MEHMED AĞA BİN İBRAHİM AĞA VAKFI

TUĞRUL M. , AYDINBAŞ Y. E.

Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 September 2018

2017

2017

Sancaktan Kazaya, Nahiyeden Köye, Osmanlı’xxda Vakıfların Şehirleşmeye Katkıları

BULUT M., TUĞRUL M.

4th International Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC), İstanbul, Turkey, 15 - 16 July 2017, pp.64

2016

2016

Bir Sosyo-Ekonomik Tarih Çalışması: Filibe Vakıfları Örneği

BULUT M., TUĞRUL M.

International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) 2016, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.7

2016

2016

Filibe’deki Eğitim Kuruluşları ve Vakıflar

BULUT M., TUĞRUL M.

International Symposium On Waqf and Higher Education Comparative Best Practices, Challenges and Way Forward, Kuala-Lumpur, Malaysia, 28 - 30 May 2016, pp.176-180

2015

2015

Bulut M., Çınar H. , Tuğrul M.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY2nd International Islamic Economics and Finance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2015, pp.52

Books & Book Chapters

2020

2020

Tarihten Romana Malazgirt

Nar M. (Editor) , Tuğrul M. (Editor)

Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2018

2018

BAZI BALKAN ŞEHİRLERİ ÖRNEKLERİNDEN HAREKETLE OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIFLARIN ROLÜ

TUĞRUL M. , BULUT M.

in: 4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, MUSTAFA ORÇAN, MUSA KAZIM ARICAN, MUHAMMET ENES KALA, MEHMET TUĞRUL, Editor, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, pp.210-214, 2018

2016

2016

Coğrafi Keşiflerle Birlikte Değişen Ticaret Yolları ve Bu Durum Karşında Osmanlıların Geliştirmiş Olduğu Stratejiler

TUĞRUL M. , AYDINBAŞ Y. E.

in: Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu, Bulut Mehmet, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.151-156, 2016

Episodes in the Encyclopedia

2017

2017

Encyclopedia of Akhilik

TUĞRUL M.

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.366-366, 2017