Arş.Gör.Dr.

MEHMET TUĞRUL


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Eğitim Bilgileri

2015 - 2020

2015 - 2020

Doktora

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

2011 - 2017

2011 - 2017

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Bütünleşik Doktora

Balkanlarda Şehir ve Vakıf İlişkisine Dair Mukayeseli Bir Örnek: Selanik ve Sofya

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2017

2017

Yüksek Lisans

Osmanlı Dönemi Filibe Vakıfları (XVIII. ve XIX. yüzyıllar)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Karşılaştırmalı Tarih

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Bir Mikrofinans Modeli Olarak Osmanlı Para Vakıflarının Karşılaştırmalı Analizi Edirne, Filibe, Selanik, Tekirdağ ve Üsküp Para Vakıfları

BULUT M., TUĞRUL M.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.289-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

OSMANLI FİLİBESİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

BULUT M., TUĞRUL M.

ADAM AKADEMİ, cilt.6, sa.1, ss.85-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

BULUT M., TUĞRUL M.

International Congress on Social Sciences, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, cilt.1, ss.235-264

2018

2018

OSMANLI DÖNEMİ RUMELİ VAKIFLARI VE ŞEHİRLEŞME: PRİZREN VE FİLİBE VAKIFLARI ÖRNEĞİ

BULUT M., TUĞRUL M.

XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018, ss.567-568

2018

2018

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIF-ŞEHİR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: RODOSÇUK’TA MEHMED AĞA BİN İBRAHİM AĞA VAKFI

TUĞRUL M. , AYDINBAŞ Y. E.

Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi, Kastamonu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

2017

2017

Sancaktan Kazaya, Nahiyeden Köye, Osmanlı’xxda Vakıfların Şehirleşmeye Katkıları

BULUT M., TUĞRUL M.

4th International Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Temmuz 2017, ss.64

2016

2016

Bir Sosyo-Ekonomik Tarih Çalışması: Filibe Vakıfları Örneği

BULUT M., TUĞRUL M.

International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) 2016, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.7

2016

2016

Filibe’deki Eğitim Kuruluşları ve Vakıflar

BULUT M., TUĞRUL M.

International Symposium On Waqf and Higher Education Comparative Best Practices, Challenges and Way Forward, Kuala-Lumpur, Malezya, 28 - 30 Mayıs 2016, ss.176-180

2015

2015

OSMANLI BALKAN COĞRAFYASINDAKİ BELLİ BAŞLI ŞEHİRLERİNMİKROFİNANS MODELİ OLARAK ANALİZİ

Bulut M., Çınar H. , Tuğrul M.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY2nd International Islamic Economics and Finance Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2015, ss.52

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Tarihten Romana Malazgirt

Nar M. (Editör) , Tuğrul M. (Editör)

Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 3 - Tekirdağ

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 6 - Bosna-Hersek

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 10 - Yunanistan

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 4 - Arnavutluk, Bosna-Hersek

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 7 - Kosova, Bulgaristan

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 5 - Bosna-Hersek

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 2 - Kırklareli, Tekirdağ

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 11 - Yunanistan

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 1 - Edirne

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 9 - Makedonya, Romanya, Sırbistan

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları - Takdim

Bulut M., Çınar H. , Ademi R. , Demir A., Kudat A. , Doğan M., et al.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2018

2018

BAZI BALKAN ŞEHİRLERİ ÖRNEKLERİNDEN HAREKETLE OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIFLARIN ROLÜ

TUĞRUL M. , BULUT M.

4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, MUSTAFA ORÇAN, MUSA KAZIM ARICAN, MUHAMMET ENES KALA, MEHMET TUĞRUL, Editör, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, ss.210-214, 2018

2016

2016

Coğrafi Keşiflerle Birlikte Değişen Ticaret Yolları ve Bu Durum Karşında Osmanlıların Geliştirmiş Olduğu Stratejiler

TUĞRUL M. , AYDINBAŞ Y. E.

Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu, Bulut Mehmet, Editör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.151-156, 2016

Ansiklopedide Bölümler

2017

2017

Encyclopedia of Akhilik

TUĞRUL M.

İhlas Gazetecilik A.Ş., ss.366-366, 2017