Learning Knowledge


Doctorate
2015 - 2020
Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Post Graduate
2011 - 2017
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

Under Graduate
2006 - 2011
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

Doctorate, Balkanlarda Şehir ve Vakıf İlişkisine Dair Mukayeseli Bir Örnek: Selanik ve Sofya, Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, 2020
Post Graduate, Osmanlı Dönemi Filibe Vakıfları (XVIII. ve XIX. yüzyıllar), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2017

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2013 - Continues
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Articles Published in Other Journals

 1. Bir Mikrofinans Modeli Olarak Osmanlı Para Vakıflarının Karşılaştırmalı Analizi Edirne, Filibe, Selanik, Tekirdağ ve Üsküp Para Vakıfları
  BULUT M., TUĞRUL M.
  ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.289-302, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 2. OSMANLI FİLİBESİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ
  BULUT M., TUĞRUL M.
  ADAM AKADEMİ, vol.6, no.1, pp.85-111, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

 1. İnsan, Tarih ve Şehir
  Arıcan M. K. (Editor), Tuğrul M. (Editor), Aydınbaş Y. E. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020
 2. Tarihten Romana Malazgirt
  Nar M. (Editor), Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020
 3. Bilge Vezir Nizamülmülk
  Arıcan M. K. (Editor), Kala M. E. (Editor), Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Konya, 2019
 4. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 5. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 6. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 7. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 8. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 9. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 10. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 11. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 12. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 13. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 14. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 15. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 16. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
  Orçan M. (Editor), Arıcan M. K. (Editor), Kala M. E. (Editor), Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, İstanbul, 2018
 17. BAZI BALKAN ŞEHİRLERİ ÖRNEKLERİNDEN HAREKETLE OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIFLARIN ROLÜ
  TUĞRUL M., BULUT M.
  in: 4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, MUSTAFA ORÇAN, MUSA KAZIM ARICAN, MUHAMMET ENES KALA, MEHMET TUĞRUL, Editor, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, pp.210-214, 2018
 18. Coğrafi Keşiflerle Birlikte Değişen Ticaret Yolları ve Bu Durum Karşında Osmanlıların Geliştirmiş Olduğu Stratejiler
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  in: Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu, Bulut Mehmet, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.151-156, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Congress on Social Sciences, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, pp.235-264
 2. OSMANLI DÖNEMİ RUMELİ VAKIFLARI VE ŞEHİRLEŞME: PRİZREN VE FİLİBE VAKIFLARI ÖRNEĞİ
  BULUT M., TUĞRUL M.
  XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.567-568
 3. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIF-ŞEHİR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: RODOSÇUK’TA MEHMED AĞA BİN İBRAHİM AĞA VAKFI
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 September 2018
 4. Sancaktan Kazaya, Nahiyeden Köye, Osmanlı’xxda Vakıfların Şehirleşmeye Katkıları
  BULUT M., TUĞRUL M.
  4th International Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC), İstanbul, Turkey, 15 - 16 July 2017, pp.64
 5. Bir Sosyo-Ekonomik Tarih Çalışması: Filibe Vakıfları Örneği
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) 2016, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.7
 6. Filibe’deki Eğitim Kuruluşları ve Vakıflar
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Symposium On Waqf and Higher Education Comparative Best Practices, Challenges and Way Forward, Kuala-Lumpur, Malaysia, 28 - 30 May 2016, pp.176-180
 7. Bulut M., Çınar H., Tuğrul M.
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY2nd International Islamic Economics and Finance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2015, pp.52

Episodes in the Encyclopedia

 1. Encyclopedia of Akhilik
  TUĞRUL M.
  İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.366-366, 2017

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Modern History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization, Comparative History