Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaçağlarda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular Örneği

OTAM, sa.41, ss.283-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dönemin Arap Kaynaklarına Göre Ankara Savaşı

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.25, sa.1, ss.351-370, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kültüründe ”Levirat” ve Timurlularda Uygulanışı

Journal of Turkish Studies, cilt.5, sa.3, ss.2027-2058, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Timurlu Siyaset(Devlet) Teorisi’nde Sultan

Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.28, sa.46, ss.231-247, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şahruh’un Sünnî Canlandırma Siyaseti

Tarih Okulu / Journal of History school, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Kaynaklarına Göre Timur ve Din

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.23, sa.1, ss.239-258, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Kaynaklarında Timur

Bilig, sa.31, ss.85-126, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beyin Göçü ve Siyasi İstikrarın Timurlu İlmi Çalışmaları Üzerine Etkisi

Science and Culture in the Temurid Era, Taşkent, Özbekistan, 12 - 14 Eylül 2017, ss.67

Şah ve Mat Çubuk 1402

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2015, ss.645-655

İran Devlet Geleneğinin Timurlu Siyaset Teorisi Üzerindeki Etkisi

9. İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler Konferansı, Gilan, Kosova, 27 - 30 Mayıs 2016

Timurlu Kaynaklarında Yıldırım Bayezid ve Meşruiyet Meselesi

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

Timur, Tarih ve İbn Haldûn

Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslararası Sempozyumu/International Symposium on Amir Timur and His Heritage in the 600. Death Anniversary, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.89-106

Kitap & Kitap Bölümleri

Timurlulardan Safevilere Sadaret

Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Musa Şamil Yüksel, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.67-76, 2017