Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Title: Turkey's Policy In The Middle East During The Interwar Period

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.9, no.18, pp.33-44, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İki Savaş Arası Dönemde Türkiye nin Ortadoğu Politikası

Gazi Akademik Bakış, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kıbrıs Barış Harekatında Necmettin Erbakan ın rolü

anadolu gençlik derneği, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Montrö Boğazlar Konferansı Esnasında Romanya’xxnın Tutumu ve Türk-Romanya İlişkileri

Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, Turkey, 4 - 06 October 2017

Bolşevik İhtilali’nin Milli Mücadeleye Etkileri: Sovyet Mali Yardımları

100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri, 25 - 27 October 2017

12 Eylül Askeri Darbesi’nin Türk Dış politikasına Etkisi (1980-83)

19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’xxde İktidara Müdahaleler ve Darbeler, Turkey, 21 - 23 March 2018

Sykes-Picot’tan BOP’xxA Ortadoğu’xxda Hegemonya Arayışları

Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye, Turkey, 1 - 02 December 2016

VIII Uluslararası Atatürk Kongresi

Uluslararası Sempozyum, 13 - 15 October 2015

Belgelere Göre Tehcire Giden Süreç

II. Uluslararası Türk-Ermeni ilişkileri ve Büyük Güçler, 6 - 08 May 2016

Genel Olarak Misyonerlik veFaaliyetleri

25inci Müslüman Topluluklar Kongresi, 26 - 28 May 2016

İngiliz Arşiv Belgelerinde Atatürk Dönemi Türkiyesiyle İlgili genel bir değerlendirme

Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu, 7 - 09 April 2016

Osmanlı da Birlikte Yaşama Kültürü Maraş ta Türkler ve Ermeniler

ESAM Uluslararası Sempozyum, Ankara, Turkey, 18 - 19 April 2016, pp.83-96

Osmanlı ve İngiliz belgelerinde Tehcir Hadisesi

Azerbaycan ve Şarki Anadoluda Türk-Müslüman Ahaliye Karşı Soykırımları (1914-1920), Baku, Azerbaijan, 9 - 11 April 2015

Books & Book Chapters