Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriye’de Selefi hareketin Gelişimi

Uluslararası Suriye Sempozyumu: Tarih siyaset ve Dış Politika, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.99-125

The Origins of the Arab-Persian Struggle During the Early İslamic History

Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Mâverdî ve Nizamülmülk'te Meşruiyetin Kaynağı

Bilge Vezir Nizamülmülk, Musa Kazım Arıcan,Muhammed Enes Kala,Mehmet Tuğrul, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara, ss.226-244, 2019

VEZİR NİZÂMÜLMÜLK’ÜN SELÇUKLU İLMÎ HAYATINDAKİ ROLÜ

Bilge Vezir Nizamülmülk, Musa Kazım Arıcan,Muhammed Enes Kala,Mehmet Tuğrul, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, ss.289-316, 2019

Dereceli Gaddarlık: Suriye Rejiminden Muhalefete Nüanslı Tepkiler

Suriye: Tarih, Siyaset ve Dış Politika, Mustafa Eravcı, Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.211-227, 2018

Ayaklanmanın Başında Karar Verici Bir Söylev

Suriye: Tarih, Siyaset ve Dış Politika, Mustafa Eravcı, Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.249-271, 2018

Islah ve Cihad Arasında Suriye Selefiliği

Suriye: Tarih, Siyaset ve Dış Politika, Mustafa Eravcı, Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.99-125, 2018

Mehmet Âkif Ersoy: Islahçılığın Sâdık Mürîdi, Münzevî Bir İslamcı

Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi:İsimler, Yönelimler, Bakışla, Öner Buçukçu, Editör, Bibliyotek, Ankara, ss.233-253, 2017