General Information

Biography

1983 yılında Siirt'te doğdum. İlk öğrenimimi 14 Eylül ilkokulunda Orta Öğrenimimi Mehmet Akif Ersoy ortaokulunda tamamladım. Lise öğrenimimi İstanbul'da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Lisesi'nde tahsil ettim. Lisans derecemi Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden aldım. 2011 yılında YÖK tarafından açılan ÖYP programı kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalına yerleştim. ÖYP'ye yerleştiğim sene AYBÜ'de Yüksek Lisansa başladım. 2012 yılında Araştırmalar yapmak üzere 6 ay boyunca Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ayn Şems Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundum. 2014 yılında Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu danışmanlığında hazırladığım "Şuubiyye Hareketinin Oluşum Süreci" başlıklı tezle yüksek lisansımı tamamladım. Aynı yıl doktora programına başladım. 2015 ve 2016 yıllarında tezimle ilgili saha ve kaynak araştırması yapmak üzere İran'ın muhtelif şehirlerinde bulundum. 2018 yılında Dr. Farhad Daftary'nin davetiyle Londra'da bulunan İsmaili Araştırmalar Enstitüsü Kütüphanesinde tezimle ilgi araştırmalar yaptım. Şu anda "İran'da Şiiliğin Sosyo-Politik Yükselişi; 14-16. Yüzyıl" başlıklı tezimi tamamlamak üzere çalışmalarıma devam etmekteyim.   Arapça, Farsça ve İngilizce'yi iyi derecede kullanabildiğim gibi, Osmanlıca belge okuma konusunda da yeterli yetkinliğe sahibim.

Institutional Information

Unit
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Department
Tarih
Program
Ortaçağ Tarihi