Dr.Öğr.Üyesi

MÜMİN KÖKTAŞ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr)

2003

2003

Yüksek Lisans

Siyasal düşünceleri ile Ahmet Hamdi Başar

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Enlightenment Readings

Lisans

Lisans

Contemporary Political Theory

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Enlightenment and Development of Social Sciences

Lisans

Lisans

Contemporary Political Ideologies

Doktora

Doktora

Selected Readings in Political Ideologies

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Contemporary Political Ideologies

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Bir Aydınlanma Şahsiyeti ve Amerikan Karakterinin İnşacısı Olarak Benjamin Franklin

Köktaş M.

Mukaddime, cilt.10, ss.522-543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Thomas Paine ve Aydınlanma Siyasal Düşüncesinde Devrimcilik

Köktaş M.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.9, ss.1097-1120, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Aydınlanma, Hristiyanlık ve Deizm

KÖKTAŞ M.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.143-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

18 Yüzyıl Aydınlanma Düşüncesinde Siyaset ve Özgürlük

KÖKTAŞ M.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.837-854, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Aydınlanma Rasyonalizm ve Din

KÖKTAŞ M.

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.637-650, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Amerikan Aydınlanması Bir Giriş Denemesi

KÖKTAŞ M.

Liberal Düşünce, cilt.19, ss.109-137, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İskoç Aydınlanması ve Amerika

KÖKTAŞ M.

Liberal Düşünce, cilt.16, sa.63, ss.235-256, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Thomas Paine and Enlightenment Political Philosophy

Köktaş M.

International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) 15th International Congress on the Enlightenment, Edinburgh, İskoçya, 14 - 19 Temmuz 2019, ss.123-124

2018

2018

Benjamin Franklin and His Place in the Eighteenth-Century America and Enlightenment Thought

Köktaş M.

British Society for Eighteenth-Century Studies 47th Annual Conference, Oxford, İngiltere, 3 - 05 Ocak 2018

2016

2016

Epistemological and Political Origins of John Locke’s Limited State Concept

Köktaş M.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.62

2014

2014

Enlightenment, Civil Society, and Political Economy

Köktaş M.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014

2014

2014

18. Yüzyıl Aydınlanma Düşüncesinde Siyaset ve Özgürlük

Köktaş M.

III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Bursa, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Antigone, Cicero and Natural Law

Nikonov L. V. , KÖKTAŞ M.

The Idea and Values of Europe:: From Antigone to the Charter of Fundamental Rights, Angelo Santagostino, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.8-11, 2020

2020

2020

Human Rights and the Enlightenment

KÖKTAŞ M.

The Idea and Values of Europe:: From Antigone to the Charter of Fundamental Rights, Angelo Santagostino, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.62-74, 2020

2019

2019

İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi

KÖKTAŞ M.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2019

2018

2018

İskoç Aydınlanması ve Liberal Ahlak Teorisinin Temelleri

KÖKTAŞ M.

Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet, Coşkun Can Aktan, Bican Şahin, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.127-170, 2018

2018

2018

Aydınlanma Düşüncesinde Akıl, Din ve Kamusal Alannın Oluşumu

KÖKTAŞ M.

Düşünce Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, M. Nesim Doru, Ömer Bozkurt, Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.241-256, 2018

2016

2016

Aydınlanma

KÖKTAŞ M.

Siyasal Düşünceler Tarihi, Hamit Emrah Beriş, Fatih Duman, Editör, Orion Kitapevi, Ankara, ss.537-576, 2016

2016

2016

Enlightenment, Civil Society, and Political Economy,

KÖKTAŞ M.

Research on Business, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz, Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.395-404, 2016