Dr.Öğr.Üyesi

MÜMİN KÖKTAŞ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr)

2003

2003

Yüksek Lisans

Siyasal düşünceleri ile Ahmet Hamdi Başar

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

CONTEMPORARY POLITICAL IDEOLOGIES

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CONTEMPORARY POLİTİCAL IDEOLOGİES

Doktora

Doktora

SELECTED READİNGS İN POLİTİCAL İDEOLOGİES

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Bir Aydınlanma Şahsiyeti ve Amerikan Karakterinin İnşacısı Olarak Benjamin Franklin

Köktaş M.

Mukaddime, cilt.10, ss.522-543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Thomas Paine ve Aydınlanma Siyasal Düşüncesinde Devrimcilik

KÖKTAŞ M.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.9, ss.1097-1120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Aydınlanma, Hristiyanlık ve Deizm

KÖKTAŞ M.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.143-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

18 Yüzyıl Aydınlanma Düşüncesinde Siyaset ve Özgürlük

KÖKTAŞ M.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.837-854, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Aydınlanma Rasyonalizm ve Din

KÖKTAŞ M.

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.637-650, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Amerikan Aydınlanması Bir Giriş Denemesi

KÖKTAŞ M.

Liberal Düşünce, cilt.19, ss.109-137, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İskoç Aydınlanması ve Amerika

KÖKTAŞ M.

Liberal Düşünce, cilt.16, ss.235-256, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi

KÖKTAŞ M.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2019

2018

2018

Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet

KÖKTAŞ M.

İskoç Aydınlanması ve Liberal Ahlak Teorisinin Temelleri, Coşkun Can Aktan, Bican Şahin, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.127-170, 2018

2018

2018

Düşünce Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar

KÖKTAŞ M.

Aydınlanma Düşüncesinde Akıl, Din ve Kamusal Alannın Oluşumu, M. Nesim Doru, Ömer Bozkurt, Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.241-256, 2018

2016

2016

Siyasal Düşünceler Tarihi

KÖKTAŞ M.

Aydınlanma, Hamit Emrah Beriş, Fatih Duman, Editör, Orion Kitapevi, Ankara, ss.537-576, 2016

2016

2016

Research on Business

KÖKTAŞ M.

Enlightenment, Civil Society, and Political Economy,, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz, Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.395-404, 2016