The political thought of Eşref Edip Fergan and his place in turkish political life


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: EMRE ÇALIŞKAN

Danışman: Mümin Köktaş