Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cushing's syndrome: hidden risk in usage of topical corticosteroids

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.27, ss.977-981, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[Silent enemy in acute rheumatic fever: subclinical carditis].

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, cilt.39, ss.41-6, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cardiac functions in children with growth hormone deficiency before and during growth hormone replacement therapy

45th Annual Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology, AEPC with joint sessions with the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Granada, Nikaragua, 18 - 21 Mayıs 2011

Akut romatizmal ateşli olgularımızda subklinik kardit sıklığı

10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi., Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2011

Obez çocuklarda sol atrial boyut izleminin önemi

10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi., Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2011