Atak nedeniyle yatan astımlı çocuklarda inhale budesonid tedavisinin taburculuk süresi üzerine etkisi Randomize çift kör plasebo kontrollü çalışma


RAZİ C., AKELMA A. Z. , HARMANCI K., KOÇAK M. , CAN Y.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey