Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increased levels of serum neopterin in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Journal of neuroimmunology, cilt.273, ss.111-4, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidative stress in children and adolescents with anxiety disorders

JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, cilt.156, ss.62-66, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adjustment to Acute and Chronic Disease in Child and Adolescent

Türkiye Klinikleri, cilt.2, sa.2, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk ve Ergenlerde DepoAntipsikotik İlaç Uygulamaları

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 5. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 26 - 30 Nisan 2017

Okul öncesi dönem duygusal ve davranışsal sorunları annedeki hangi psikiyatrik belirtiler ile ilişkilidir

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. “Yenilikler ve Yenilenmeler”, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü bir genotip anomalisinin belirtisi olabilir mi

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. “Yenilikler ve Yenilenmeler”, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

Comorbid psychiatric diagnoses and clinical features of adolescent prisoners A penal institution experience

8. International congress on psychopharmacology 4. İnternational symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology., 20 - 24 Nisan 2016