Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Son Dönem Osmanlı Ahlak Risalelerinde Öne Çıkan Değeler (1908-1918)

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.347-363, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Gözünden Seçmeli Din Dersleri: Kırıkkale Örneği

Dini Araştırmalar, cilt.21, ss.149-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali B. Hüseyin el-Amâsi’nin (?-1470) Eğitim Anlayışı ve Günümüz Eğitim Sistemine Yansımaları

Social SciencesStudiesJournal, cilt.4, ss.577-584, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Dersi İle İlgili Görüşleri

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.297-320, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Açık Toplumda Din Eğitimi (Yeni Paradigma İhtiyacı)

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.155-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoçukluk Döneminde Din ve Din Eğitiminin Çocuklara Kazandırdıkları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.309-326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.111-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Çocuklarda Dini Duygunun Kökenleri ve Beslenme Kaynakları

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.323-334, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Osmanlı Döneminden Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitim ve Öğretimi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.761-780, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II: Meşrutiyet Dönemi Batıcılık Akımının Ahlâk Anlayışının Değerlendirilmesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.117-135, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

II. Abdülhamit Dönemi İlk ve Ortaokullarda Değerler Eğitimi

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, cilt.1, ss.186

Klasik İslam Eğitimcilerine Göre Rol-Model Olarak Öğretmenlerde Bulunması Gereken Özellikler

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 29-31 Mart 2018, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, cilt.1, ss.197

Hacı Bayram-ı Veli Şiir ve Menkıbelerinde Değer ve Eğitimi

2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2017, cilt.1, ss.305-316

Çoğulcu Toplumlarda Din Eğitimi Yaklaşımları

Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, cilt.1, ss.217-220

Ailede Yozlaşma ve Şiddetin Nedenleri

Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.1, ss.799-808

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim Kurumlarındaki Osmanlıca Türkçesinin Öğretiminin Değerlendirilmesi

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluıslararası Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016, cilt.1, ss.133-138

Kitap & Kitap Bölümleri

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesinde Pedagojik Formasyon Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Derslerle İlgili Değerlendirmeleri

İlahiyat Alanında Akademik Çalışmalar, Biçer, Ramazan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.19-41, 2018

Yükseköğretimde Din Eğitimi

Din Eğitimi, Dam, Hasan, Editör, Lisans, İstanbul, ss.151-168, 2018

Bireyde Helal Gıda Bilincinin Oluşmasında Din Eğitiminin Etkisi

Disiplinler Arası Yaklaşımla Helal Ürün ve Hizmetleri - 1, Yıldırım, Adem, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.213-230, 2018