Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thiol-disulfide as a novel indicator of obstructive sleep apnea

Clinical Respiratory Journal, cilt.14, sa.7, ss.652-658, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relationship of presbycusis with cognitive functions

Turk Geriatri Dergisi, cilt.23, ss.75-81, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A novel method for evaluation of oxidative stress in children with OSA

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.89, ss.76-80, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oral Flurbiprofen Spray for Posttonsillectomy Pain.

Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, cilt.155, ss.166-72, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Oxidative Stress in Acute Subjective İdiopathic Tinnitus

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.5, ss.1469-1473, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Problems encountered with hearing aids in adult population

ENT UPDATES, cilt.5, sa.1, ss.41-47, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

IS IT REQUIRED TO USE A NEW INDEX TO ASSESS THE SEVERITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transient monocular blindness caused by fronto ethmoid mucocele

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAZER YARDIMLI UVULOPALATOPLASTİ LAUP SONRASI AĞRI

The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topical hemostatic agents in otolaryngologic surgery

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TİNNİTUS TEDAVİSİNDE İNTRATİMPANİK DEKSAMETAZONUN ETKİLERİ

The Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An unusual cause of dysphonia laryngeal verruca vulgaris

Acta oto-rhino-laryngologica Belgica, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otoimmün İç Kulak Hastalığı Derleme

Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eagle s syndrome a case presentation

The journal of the Turkish Society of Algology, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Baş Boyun Kanserlerinde Obezitenin Önemi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Tek taraflı total işitme kaybında koklearsinir boyutlarının değerlendirilmesi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Obstrüktif Uyku Apnesinde Tartışmalı Konular/Zor Vakalar

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

3 Dallı Fasiyal Sinir Olgumuz

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Septoplasti sonrası bakım : izotonik solüsyonhyalüronik asitli solüsyon karşılaştırılması

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Larengofarengeal Reflü Semptom veBulguları ile Alerjik Rinit İlişkisi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

OSAS’xxda Hangi Hastaya Hangi Cerrahi

15. Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Tek Taraflı Total İşitme Kaybına Yaklaşım

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Uyku Apnesinde KBB Uygulamaları

19.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 6. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018

Difficult breastfeeding : Nasal Vestibule fibroma

14 th Congress of the European of Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO), 2 - 05 Haziran 2018

Alzheimerlı bireylerde hastalığın evresine göre yutma fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu ve IV. Yutma Bozuklukları Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018

Endoskopik endonazal intraorbital dermoid kist eksizyonu

14. Türk Rinoloji, 6. Ulusal Nörootoloji Kongresi ve 2.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Uyku Apnesi ve Horlama Cerrahisinde Neredeyiz

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 Nisan 2018

Boyunda Nadir Görülen Kitle: Bronkojenik Kist

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 Nisan 2018

Endoskopik Endonazal İntraorbital Dermoid Kist Eksizyonu

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 Nisan 2018

OSAS TEDAVİSİNDE HANGİ NOKTADAYIZ?

39. Türk Ulusal Kulak BurunBoğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Obstruktif uyku apne sendromu’nda serum copeptin düzeyinin rolü

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

SS-081 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA TİYOL DİSÜLFİD DENGESİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Obstrüktif uyku apne sendromunda tiyol/disülfid dengesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Transoral robotic surgery on OSA

4th Congress of European ORL-HNS, Barcelona, İspanya, 7 - 11 Ekim 2017

Therapeutict effect ofMetformin for noise-induced hearing loss

13th Congress of the European Federation ofAudiology Societies (EFAS), INTERLAKEN, İsviçre, 7 - 10 Haziran 2017

The effect of orthognatic surgery polysomnography and apnoea/hypopnoea index in treatment planning

23rd International Conference on Oral Maxillofacial Surgery konferansı, Hong Kong, 31 Mart - 03 Nisan 2017, cilt.46, ss.330

OSAS tedavisinde Robotik cerrahi ve Barbed Su tu r tekniği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİKBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI2. ALUMNİ TOPLANTISI, Türkiye, 23 - 25 Aralık 2016

HORLAMA ve UYKU CERRAHİSİ HASTA SEÇİMİ ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

38. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Tıkayıcı Tipte Uyku Apnesinde Dil Kökü Cerrahisi

12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Orbital Tutulumu Olan Dev Etmoid Sinüs Mukoseli

12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonları

12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

OSA cerrahisi Kime ne zaman nasıl

12. ULUSLARARSI KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

Akut Subjektif İdiyopatik Tinnitusta Thiol/Disülfit dengesi

37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015