Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceptions of Pediatric Nurses on Ethical Decision Making Processes

Systemic Practice and Action Research, cilt.30, sa.1, ss.67-84, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality of Work Life and Burnout in Healthcare Workers in Turkey

Journal of Health Management, cilt.22, sa.3, ss.317-329, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Clinical quality studies in orthopedic oncology and centersof excellence

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.6, ss.1839-1843, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşgücü Planlaması: İşgücü Yönetiminde Esneklik

Verimlilik Dergisi, cilt.1, ss.219-230, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

National Hospital Accreditation As An External Assessment Tool

HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL, cilt.1, sa.1, ss.91-96, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZ DEĞERLENDİRMEDEN DENETİME: HASTANELERİN AKREDİTASYON YOLCULUĞU

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, cilt.2, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME ORTAKLIĞIYÖNTEMİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ANLAMA VE UYGULAMA

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, sa.2, ss.37-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DEKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.60, ss.87-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu: Faydası, Önemi ve Etkisi Nedir?

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.221-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Servislerin TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), cilt.10, sa.19, ss.442-459, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Türkiye SağlıkHizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEHİR HASTANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN YAPISI VE ROLÜ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, sa.14, ss.405-414, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Self-Efficacy on Job Satisfaction and Burnout

The International Journal Of Business Management, cilt.5, sa.12, ss.225-230, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Toxic Leadership Perceptions of Healthcare Workers

Global Business and Management Research: An International Journal, cilt.9, sa.1, ss.12-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COST ANALYSIS OF CORONARY INTERVENTIONS: TRANSRADIAL OR TRANSFEMORAL?

Business Management Studies: An International Journal, cilt.5, sa.3, ss.640-653, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Investigating Reasons Of Nurses’ Requests For Leaving Their Institution In An Educational Research Hospital

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.127-130, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical quality measurement to improve quality of healthcare services

Health Care Academician Journal, cilt.4, sa.3, ss.181-185, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: BİR KA

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.11, sa.52, ss.437-451, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL DEPRESYONDÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Business Management Studies: An International Journal, cilt.4, sa.3, ss.260-272, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELERİN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.205-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Bakımından Farklı Ülkelerin Makina Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.89-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Sağlık Bakım Sunucuların Güvenliği

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.181-188, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CLASSIFICATION OF PATIENT ADMISSIONS ACCORDING TO MAJOR DIAGNOSTIC CLASSIFICATION (MDC) USING VISUAL DATA MINING METHODS

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, cilt.5, sa.15, ss.54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of asessments of medical and surgical nurses aboutusage of electronic health records

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.14, sa.3, ss.257-264, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin Örgütsel Ve Finansal Performans Göstergeleri Bakımından Kümelenmesi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.1-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaneler için Gerekli Hemşire Sayısını Belirlemeye Yönelik Bir Model Öneris

İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.63-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Hemşire İşgücü Planlaması

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, cilt.14, sa.5, ss.110-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sistem Sorunu Olarak Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.48-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Medical and Surgical Nurses Attitudes toward Usage of Electronic Health Records

Journal of Health Medical Informatics, cilt.6, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE ÜYE ÜLKELERİN DOĞUMDA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, cilt.20, ss.88-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstatistiki bölge birimlerinin seçilen sağlık göstergeleri bakımından kümelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.17, sa.82, ss.89-97, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Sağlık İnsan Kaynakları Planlaması

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, sa.7, ss.83-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki İlişki

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.1-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEKİM BİREYSEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.299-308, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Utilization of Technology to Prevent Medication Errors in Health Care Institutions

Balıkesır Health Sciences Journal, cilt.3, sa.3, ss.183-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetim Bilimlerinde Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanı Özelinde Bir Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.83-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EVALUATION OF EFFECTIVENESS ACCREDITATION ON HEALTH CARE COSTS: EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN TURKEY

ISQua’xxs 36th International Conference 2019, Cape-Town, Güney Afrika, 20 - 23 Ekim 2019

COMPARISON OF STANDARDIZATION IN PATIENT EXPERIENCE WITH MULTIDIMENSIONAL QUALITY MODEL

ISQua’xxs 36th International Conference 2019, Cape-Town, Güney Afrika, 20 - 23 Ekim 2019

Comparison Of Hospital Performance Between Pre And Post Accreditation Period In A Private Hospital

ISQua’s 36th International Conference 2019, Cape-Town, Güney Afrika, 20 - 23 Ekim 2019

EVALUATION OF EFFECTIVENESS ACCREDITATION ON HEALTH CARE COSTS: EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN TURKEY

ISQua’xxs 36th International Conference 2019, Cape-Town, Güney Afrika, 20 - 23 Ekim 2019

Öz Değerlendirmeden Denetime: Bir Hastanenin Akreditasyon Yolculuğu

3. Uluslararası 13. Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.927-930

Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

DETERMINING PUBLIC’S ATTITUDE TOWARD MEDICALTOURISM IN TURKEY: A SCALE PROPOSAL

MMRA Marketing Congress, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019, ss.145-153

Türkiye Kamu Sağlık İşgücü Etkinliğinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Türkiye’deki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Avusturya, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.141

TÜRKIYE’DEKI AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZLERININ FINANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMIYLE DEĞERLENDIRILMESI

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Avusturya, 11 - 13 Mayıs 2018

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Akreditasyon Denetim Yöntemi

XII.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Sağlık Hizmetleri Sunum Sürecinde Sistem Yaklaşımı İle İnsan Hatalarının Değerlendirilmesi Ve Akreditasyon

XII.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Denetim Yöntemi

12. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Sağlıkta Akreditasyon

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2018, cilt.22, ss.65-69

Ankara İl Merkezindeki Eğitim Araştırma Hastanelerinin Finansal Performanslarının TopsisYöntemi İle Değerlendirilmesi

I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017, ss.225-228

Transradial veTransfemoralYaklaşım ile Yapılan Koroner Anjiyografi İşlemlerinin Maliyet Minimizasyon Analizi

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

Hemşire İstihdamı

2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2016, ss.28

Hekim Bireysel Performansının Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2013, ss.255-263

Kitap & Kitap Bölümleri

Çalışanı Tutuma ve Kariyer Geliştirme

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Avcı, Keziban, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.217-246, 2020

Türkiye Özel Sağlık Sektörü

Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Şantaş, Fatih Şantaş, Gülcan, Editör, Nobel, Ankara, ss.249-267, 2020

Sağlık Kurumlarında İşgücü Çizelgeleme ve Kalite İlişkisi

Sağlıkta Kalite Yönetimi Güncel Konular ve Stratejik Yaklaşımlar, Keziban AVCI, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.75-87, 2019

Büyük Veri ve Sağlık Uygulamaları

Sağlıkta İleri Teknoloji Uygulamaları, Mustafa Said Yıldız, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.93-114, 2019

İnsan Hataları ve Sistem Düşüncesi

Hasta Güvenliği, Gülay Yazıcı, Tunçay Palteki, Haydar Sur, Editör, Palme Yayınları, Ankara, ss.41-56, 2019

Kalite ve Akreditasyona Teorik Bir Bakış

Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Umut Beylik, Keziban Avcı, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-16, 2019

Sağlık Kurumlarında Kalite İyileştirme Çalışmalarında Strateji Geliştirme

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.353-361, 2019

21. Yüzyılda Türkiye’de Hasta Güvenliği Yaklaşımları

Hasta Güvenliği, Gülay Yazıcı, Tunçay Palteki, Haydar Sur, Editör, Palme Yayınları, Ankara, ss.23-38, 2019

İlaç ve Tıbbi Cihaz Politikaları

Sağlık Politikası, Dilaver Tengilimoğlu, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.295-321, 2018