General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

92

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. İsmail Çakır lisans eğitimini 1991 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi alanında ve Doktora derecesini 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi alanında almıştır. 2012 yılında Doçentlik unvanını alan Prof. Dr. Çakır, 2018 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır

Prof. Dr. İsmail Çakır; Kırıkkale Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermiş; Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Mevlana Kurum Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. TÜBİTAK Kitap Yazım Komisyon Üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Toplum Müdürlüğü Danışma ve Değerlendirme Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen ÜAK Diploma Denklik Komisyon Üyeliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu üyelikleri bulunan Prof. Dr. Çakır’ın İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi, dil ve kültür çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve kitap editörlükleri bulunmaktadır. 

Contact