Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A contribution to the jumping spider fauna in Hatay province of Turkey (Araneae: Salticidae)

Serket, vol.16, no.1, pp.12-16, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medicinal Leech Therapy: Hirudotherapy

Ankara Medical Journal, vol.18, no.1, pp.141-148, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çubuk ve Çevresinde Bulunan Göllerin Sülük Faunası

Bütün Yönleriyle Çubuk Ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Apitherapy and potential honey bee production of Çubuk district, Ankara

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

BIOACTIVE INGREDIENTS IN LEECH AND BIOCHEMICAL ACTIVITIES

1. ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ VE FUARI, İstanbul, Turkey, 19 - 22 April 2018

TÜRKİYE’DE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINA ROL MODEL: AYBÜ GETAT MERKEZİ

“13’üncüUluslararası Konferans Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Teknikleri Buluşlar ve İcatlar”, İstanbul, Turkey, 14 - 16 March 2018

Use of leeches for medical puposes in Turkey

10th. BIOTHERAPY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 4 - 09 October 2017

Sülük Salgısındaki Biyoaktif Maddeler

I. Ulusal Sülük Çalıştayı, Turkey, 27 - 28 April 2017

A study on the genetic diversity of Leiurus abdullahbayrami Yağmur et al. 2009 (Scorpiones: Buthidae) from Turkey.

International DNA Day and Genome Congres (IDDGC17), April 24-28 2017, Ahi Evran University, Kırşehir-Turkey., Kırşehir, Turkey, 24 - 28 April 2017

Medicinal Leech Therapy

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS(IDDGC) 2017, 24 - 28 April 2017

Leech Therapy and Application in Medicine

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016

Oxytocin Replacement or The Effects of Enriched environment on Motherhood Attitudes

2nd International Congress of Forensic Toxicology Industrial and Enviromental Toxicology, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2016

Books & Book Chapters

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Hirudoterapi

in: KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI, Aysun Özlü, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.303-314, 2019