Çubuk ve Çevresinde Bulunan Göllerin Sülük Faunası


AYHAN H. , MOLLAHALİLOĞLU S. , SAĞLAM N., ÇARHAN A.

Bütün Yönleriyle Çubuk Ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017