Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - Devam Ediyor Journal of Analtyic Divinity

    Yardımcı Editör

  • 2016 - 2021 Turkish Studies-Comparative Religious Studies

    Yardımcı Editör