General Information

Institutional Information: Islami Ilimler Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Hadis
Research Areas: Hadith

Metrics

Publication

34

Project

1

Open Access

7

Biography

1988’de Tokat’ın Reşadiye ilçesinde dünyaya geldi. 2006’da Reşadiye İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Eylül 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı. 2008 yılında başladığı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2012’te bitirdi. 2013 yılında imam-hatiplik görevinden ayrılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri bölümünde 2015 yılında Muhammed et-Tâhir b. ‘Âşûr (1879-1973) ve Hadis İlmindeki Yeri adlı teziyle yüksek lisansını ve 2021 yılında Hadis İlmi Açısından Beyhakî’nin (öl. 458/1066) es-Sünenü’l-Kebîr’i adlı teziyle de doktorasını tamamladı. Hâlen aynı görevine devam eden Doğan'ın Mağrib Bölgesinde Hadis -İbn 'Âşûr Özelinde-Yeni Bir Yöntemle Hadis İlimleri ve Usûlü ile Kitâbu’z-Zühd adlı eserleri, kitap bölümleri, dergi editörlükleri, yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri bulunmaktadır. 

Contact

Other Email
ibrahimseyh60@gmail.com
Email
hidogan@aybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/hidogan
Office Phone
+90 312 906 1605
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Külliyesi İslami İlimler Fakültesi C Blok Dumlupınar Mh. Yanı Esenboğa-Çubuk/ANKARA