Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of Stroop Color Word Interference Test-TBAG form performance in subjects with tinnitus

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, vol.278, no.5, pp.1403-1409, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Laringeal Nöroendokrin Karsinom

Ortadoğu Tıp Dergisi, vol.11, no.3, pp.353-357, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Frequency of Sinonasal Anatomic Variations Without Mucosal Disease

European Journal of Rinology and Allergy, vol.1, no.1, pp.5-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mandibular metastasis of rectum adenocarcinoma: case report

Acta Odontologica Turcica, vol.35, no.1, pp.29-32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Parotis Bezinin Nadir Görülen Malign Tümörü Lenfoepitelyal Karsinom:

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.7, no.2, pp.127-130, 2018 (Other Refereed National Journals)

The effect of obstructive sleep apne syndrome and continuous positive airway pressure titration on stage 3 and REM sleeps

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.27, no.3, pp.141-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Extranodal natural killer T-cell lymphoma originating from oropharynx: first case from Turkey

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.27, no.2, pp.103-106, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An unusual sinonasal inverted papilloma originating from superior turbinate and extending to epiglottis

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.27, no.1, pp.39-42, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parotis Tümörünü Taklit Eden Deri Eki Tümörü Metastazı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.43, no.3, pp.129-131, 2017 (Other Refereed National Journals)

Nasal fraktür sonrası meydana gelen pnömosefali.

ENTcase, vol.3, no.2, pp.49-53, 2017 (Other Refereed National Journals)

Vestibüler Tanısal testler

ortadoğu tıp dergisi, vol.8, no.1, pp.38-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

The relationship between platelet count and mean platelet volume with obstructive sleep apnea syndrome

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.25, no.5, pp.289-294, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

New predictive parameters of nasal polyposis neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.25, no.2, pp.97-101, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Correlation Between Clinical Prediagnosis and Pathology Results in the Diagnosis of Neck Masses

Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, vol.66, no.3, pp.237-240, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of allergy on prognosis of surgically treated nasal polyposis

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.24, no.4, pp.200-205, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel VertigoTedavisinde Modifiye Epley ManevrasıSonuçlarının Değerlendirilmesi

kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi dergisi, vol.21, no.1, pp.1-6, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konjenital Kolestatom Sonuçlarımız

13. ULUSLARARASI Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.133

Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda İleri Oksidasyon Protein Ürünleri Düzeyinin Araştırılması

13. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.183

Obstrüktif uyku apneli hastalarda CPAP tedavi sonrası kullanım süresi arttıkça azalan ortalama trombosit hacmi

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji - Nörootoloji Kongresi ve 1. Ulusal Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Cpap kullanım süresinin lipid profili üzerine etkisi

Uyku Derneği 6. Uyku Bozuklukları Kongres, Bodrum, Turkey, 26 - 30 April 2017

Hints and Pitfalls in stapes surgery

EAONO 8 th Instructional Workshop, İzmir, Turkey, 18 - 21 January 2017

High frequency hearing thresolds in patients with tinnitus

14 th International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology, 9 - 11 May 2014

Tinnituslu hastalarda müzik terapisi sonuçları

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., 17 - 19 April 2014

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koklear İmplant Sonuçları

V. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi., Turkey, 23 - 26 September 2010

Books & Book Chapters

Ani Sensörinöral İşitme Kaybı

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi, Can Koç, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.235-247, 2019