Prof. HAYRİ BOZGEYİK


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Ticaret Hukuku


Research Areas: Law, Commercial Law, Intellectual and Industrial Property Law

Other Email: hbozgeyik@aybu.edu.tr
Office Phone: +90 312 906 2719
Web: https://avesis.aybu.edu.tr/hbozgeyik
Office: 750
Address: AYBÜ Hukuk Fakültesi, Etlik - Keçiören / ANKARA

Metrics

Publication

61

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

13

Thesis Advisory

27

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 2002

1995 - 2002

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

1986 - 1991

1986 - 1991

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Poliçede Müracaat Hakkı

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

1995

1995

Postgraduate

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yedek Akçeler Sustainable Development

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Private Law

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Law

Commercial Law

Intellectual and Industrial Property Law

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2016

2011 - 2016

Associate Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Assistant Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Assistant Professor

Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

1993 - 2004

1993 - 2004

Research Assistant

Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2001 - 2002

2001 - 2002

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

Managerial Experience

2021 - 2023

2021 - 2023

University Executive Board Member

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2021 - 2023

2021 - 2023

Dean

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2020 - 2023

2020 - 2023

Member of the Senate

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2018 - 2021

2018 - 2021

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Vice Dean

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2010 - 2011

2010 - 2011

Vice Dean

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2009 - 2010

2009 - 2010

Assistant Director of Vocational School

Kırıkkale Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Unfair Competition

Undergraduate

Undergraduate

Business Law

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Law

Postgraduate

Postgraduate

IP Law Practices

Undergraduate

Undergraduate

Intellectual Property Law

Doctorate

Doctorate

Sectoral IP Law

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Hukuk Başlangıcına Dair

Bozgeyik H.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , vol.7, no.2, pp.7-12, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Sakat Protestonun Geçerliliği Sorunu

Bozgeyik H.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , vol.6, no.2, pp.649-662, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2015

2015

Telif Hukukunda Eğitim İstisnası

Bozgeyik H.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , vol.1, no.2, pp.23-35, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2009

2009

Fikir ve Sanat Eserlerinde Hususiyet

Bozgeyik H.

BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI , vol.25, pp.169-222, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı

Bozgeyik H.

BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI , vol.20, no.3, pp.115-156, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Importance of Cyber Law

Bozgeyik H.

Legal Tech, Education and Digital Transformation of Law, Toskent, Uzbekistan, 20 - 21 February 2023, pp.20-21

2023

2023

Katılım Sigortacılığında Danışma Komitesinin Yapısı

Bozgeyik H., Null M. M. Y.

Uluslararası Mukayeseli Hukuk Sempozyumu, Konya, Turkey, 13 - 14 October 2023

2022

2022

Uygulamada Marka Hakkının İhlali Davaları

BOZGEYİK H.

Türkiye Adalet Akademisi Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı: Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Hakkında Karşılaştırmalı Perspektifler, Antalya, Turkey, 16 May 2022

2022

2022

Türkiye'de Hukuk Eğitimi - AYBÜ Hukuk Örneği

BOZGEYİK H.

Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 February 2022

2022

2022

Eserlerin Haber İçeriğinde Kullanılması

BOZGEYİK H.

Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu, Turkey, 14 October 2022

2019

2019

Savunma Sistemlerine İlişkin Çizimlerin Eser Niteliği

BOZGEYİK H.

Savunma Sanayinde Telif Hakları, Ankara, Turkey, 13 December 2019

2019

2019

Çalışma İlişkilerinde Mimari Eser Sahipliği

Bozgeyik H.

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 October 2019, pp.175-185 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Telif Hukukunda Sınırlama ve İstisnalar

Bozgeyik H.

Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı II, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.47-63

2016

2016

Amaçları Açısından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Koruması

BOZGEYİK H.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Tasarısının) Getireceği Yenilikler ve Muhtemel Sorunlar, Gaziantep, Turkey, 05 December 2016

2015

2015

Markanın Tanınmışlığına İlişkin İdari Kararlar ve İlgili Yargı Kararlarının Etkisi

BOZGEYİK H.

2. Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 November 2015

2014

2014

Telif Hukukunda Eğitim İstisnası

BOZGEYİK H.

1. Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 November 2014, vol.1, pp.23-35

Books & Book Chapters

2022

2022

Savunma Sistem Çizimlerinin Eser Olarak Korunması

BOZGEYİK H.

in: Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan, , Editor, Yetkin, Ankara, pp.145-156, 2022

2019

2019

Marka Hakkının Korunması

BOZGEYİK H.

Oniki Levha, İstanbul, 2019

2016

2016

Architectural Copyright Law

Bozgeyik H.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016

2015

2015

Telif Hakları Açısından Mimarlık Sözleşmeleri

BOZGEYİK H.

in: Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Tekin Memiş, Editor, Yetkin, Ankara, pp.171-181, 2015

2013

2013

Yazılımlar İçin Telif Hakkı Korumasında Güncel Sorunlar

BOZGEYİK H., AHMET B.

in: Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Tekin Memiş, Editor, Yetkin, Ankara, pp.81-96, 2013

2010

2010

Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar

Bozgeyik H.

in: Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Editör, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.457-479, 2010 Sustainable Development

2003

2003

Kıymetli Evrakta Hakkın Doğuşu ve Borçlunun Defileri

Bozgeyik H.

in: Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, Murat Yusuf Akın,Oğuz Caner, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.481-497, 2003

2003

2003

Poliçede Temel İlişki ve Karşılığın Devri

BOZGEYİK H.

in: Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan Cilt 1, Ünal Tekinalp, Editor, Beta, İstanbul, pp.715-735, 2003

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

First Editor