Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pazarlama Bileşenlerinin Etkin Kullanımının Spor Tüketicilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.33-43, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Communication Skills of Wrestling Trainers

International Journal of Sport Culture and Science, cilt.8, sa.2, ss.68-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Önem Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, ss.104-113, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

işitme engelli sporcularda yaşam kalitesi

international journal of contemporary educational studies, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF FOLK DANCE PERFORMANCE WİTH AND WİTHOUT COSTUME ON HEART RATE OF THE GİRLS WİTHİN THE AGE GROUP OF 9-11

ıosr journal of sports and physical education, cilt.4, sa.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Oyunları Çalışmalarının Kız Çocuklarda Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININKIZ ÇOCUKLARDA REAKSİYON ZAMANI ÜZERİNE ETKİSİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Site Selection For Different Recreational Sport Activities

IOSR Journal of Sports and Physical Education, cilt.3, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study on Relationship between Working Performance and Organizational Silence among Employees of Central Organization of Ministry of Youth and Sports

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.1, sa.4, ss.47-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment Of Recent Period Youth And Sport Policies

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.1, sa.1, ss.805-813, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İlişkiler ve Spor

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.93-100, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Algılanan Önem Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

6th International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, 13 - 15 Haziran 2019

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dinsel Yaşayış Perspektifi

2. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019

Badminton Sporcularının Zihinsel Antrenman Düzeylerinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELNESS KONGRESİ, 25 - 28 Nisan 2019

TAEKWONDO BRANŞININ SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKİSİ

Uluslararası Multidisipliner Ak. Çalış. Kong, 29 - 30 Kasım 2018

Yakın Dönem Spor Politikalarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 28 - 30 Mayıs 2015

Yakın Dönem Gençlik Politikalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 Mayıs 2015

Yakın Dönem Spor Politikalarının Değerlendirilmesi

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 Kasım 2014

2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarının Ulusal ve Uluslararası Anlamı

”, 2.Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 31 Ekim - 01 Kasım 2013

International Reletions and Sport

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10 - 12 Kasım 2010

Kitap & Kitap Bölümleri