Algılanan Önem Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ARSLAN A., ALGÜN DOĞU G.

6th International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, 13 - 15 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text