Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emeviler Döneminde Beşeri Bilimler

Kırıkkale Üniversitesi Sosyla Bilimler Dergisi, ss.49-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selanik Notları

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.183-192, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Selçuklu ve Büyük Selçuklu Bakiyesi Devletler Hakimiyetinde Dımaşk Şehri ve İç Kalesi

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sa.8, ss.1-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emeviler ve Abbasiler Dönemlerinde Kafkasya’xxnın Güneyinde İslam Hakimiyeti

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sa.7, ss.1-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Musikîsî nin Arap Musikîsî ne Tesiri

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.35-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sicilya Notları

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.99-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hindistan Notları

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sa.4, ss.167-196, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okçuluk Üzerine ve Eski Ok Meydanı Fotoğrafları

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.93-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mİryokefalon Savaşı nın 839 Yıldönümü 11 13 Eylül 2015

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.143-156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hamideli Tarihi Coğrafyası ve Battâl Gazi nin Hayatına Dair Bazı Notlar

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sa.1, ss.65-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Mekan İlişkisi Uhud Savaşı nın Mekanı Üzerine Bazı Mülahazalar

Cumhuriyet Üniversiteis İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.319-350, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutsal laştırılmış Bir Mekan Kerbela Osmanlı Hakimiyetinin Sonuna Kadar

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.14, sa.1, ss.277-320, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endülüs’ün ”Sanat Güneşi” Ziryâb

İSTEM, sa.14, ss.261-281, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdullah b Abdülmelik b Mervân Hayatı ve Faaliyetleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.13, sa.1, ss.181-214, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdülmelik b Mervân ın Para Reformu

İSTEM (İslâm, Sanati Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi), sa.8, ss.171-186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recâ b Hayve el K ndî Hayatı ve Faaliyetleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.365-403, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yıldırım Bâyezid Döneminde Osmanlı Ülkesine Gelen Bilim Adamları

Uluslararası Yıldırım Bâyezid Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.433-448

Ankara Savaşı’nın Çubuk ve Ankara Turizmine Katkısı Mahiyetinde Bazı Mülahazalar

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.600-609

el-Ûşî’nin Yaşadığı Yüzyılda İslam Dünyası

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempoyumu, Oş, Kırgızistan, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.15-33

İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.42

İslam Kaynaklarına Göre Kösedağ Savaşı

1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu’xxnun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 10 Aralık 2017, ss.8

Hüseyin Hüsameddin’in Kemalpşazâde’xxnin Amasyalı Olduğu İddiasını İspat Çabasına Tarihçilik Açısından Bakış

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, cilt.2, ss.413-423

Doğu Anadolu nun Tarihi Mirası nın Bölge Turizmine Katkısı Üzerine Bazı Mülahazalar Ahlat Şehri Örneği

Ünidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı "Sosyal Kalkınma", Muş, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.84-105

Çubuk ta Ticânîlik

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2016, ss.447-469

Türk İslâm Kültür Tarihi Açısından Dımeşk teki Bâbu s Sağîr Mezarlığı

Uluslararası Kongre, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2013, cilt.2, ss.925-966

Emeviler Döneminde Kürtler

Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Ocak 2014, cilt.4, ss.1-14

Hz Peygamber ve Çevre Bilinci

Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2013, ss.63-77

Gerede’de Osmanlıdan Kalma Vakıflar ve Tarihi Eserler

Geçmişten Günümüze Gerede Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 20 - 21 Kasım 1999, ss.81-103

Kitap & Kitap Bölümleri

Tâif

Siyer Yıllığı II, Şaban ÖZ, Editör, Endülüs, İstanbul, ss.136-149, 2019

Abdullah b. Zübeyr Ayaklanması

İslam Tarihi ve Medeniyeti 3, Emeviler, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.161-174, 2018

İbn Battuta Seyahatnamesinde Kadın

Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Cinsiyet Mahremiyet ve Sosyal Hayat, Miyase Koyuncu Kaya, Bedriye Yılmaz, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, ss.224-261, 2018

Hayber

Siyer Yıllığı I, Şaban ÖZ, Editör, Endülüs, İstanbul, ss.73-75, 2018

Kafkasya

İslam Tarihi 2, Adnan Demircan, Mehmet Azimli, Editör, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, ss.179-206, 2018

Müslümanların Kudüs’ü Fethi

Ortadoğu’ya Bakış, Victoria Bilge Yımaz, Sayim Türkman, Editör, Nobel, Ankara, ss.37-46, 2017

İslam Medeniyetinde Çevre, Şehircilik ve Mimari

İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Eyup Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.437-520, 2017

Dünya Medeniyet Tarihinde Yeniden Parlak Bir İslam Medeniyeti’xxnin İmkanı Meselesi

İslam Medeniyeti Tarihi, Eyup BAŞ, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.585-612, 2017

İslam Medeniyetinde Dini Düşünce ve Kurumsal Tezahürleri

İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Eyup Baş, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.259-294, 2017

Hac Emirliği ve Surre Alayları

İslâm Kurumları Tarihi, Eyup Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.289-300, 2017

Emeviler Medeniyet Tarihi

İslam Tarihi El Kitabı, Eyüp Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.345-397, 2017

İmar Faaliyetleri

Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, İrfan AYCAN, Editör, OTTO, Ankara, ss.205-295, 2017

İslam Medeniyetinde Güzel Sanatlar

İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Eyup Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.334-367, 2017

İran İnceleme ve Araştırma Gezisi (2-14 Ağustos 2015)

Münir Atalar Armağanı Ortaçağ Tarihi Yazıları, Pınar Ülgen, Alparslan Demir, Murat Serdar, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.169-200, 2016

Hicret Döneminde Medine Coğrafyası

Hicret, Muhammed Bedirhan, Editör, TÜRKKAD, İstanbul, ss.109-118, 2015

Bilirkişi Raporları