Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Granülomatöz karaciğer hastalıkları

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden dress sendromu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanamalarda kapsül endoskopinin rolü

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karaciğer sirozunda refrakter asitin nadir bir nedeni

12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 8 Kasım - 10 Ekim 2015

İlacın indüklediği otoimmün hepatit 2 olgu

12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 8 Kasım - 10 Ekim 2015

Yaşlılarda çölyak hastalığı

31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014

Yaşlılarda Çölyak Hastalığı

31. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014

Mantar zehirlenmesinde slimarin idame tedavisi

11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

Zerdeçal karaciğere dost mu düşman mı

11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

A rare cause of portal venous thrombosis Xanthogranulomatous Appendicitis

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Mantar zehirlenmesinde silimarin idame tedavisi

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

Neutrophyl to lymphocyte ratio for the predictability of organic dyspepsia

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Our fasciola hepatica patients diagnosed at hepatic phase

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Evaluation of a patient with portal venous thrombosis

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Sjögren sendromu ve primer biliyer siroz

10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2013

Erişkin yaşta tanı konulan Dubin Johnson sendromu

9.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2013

Ülseratif kolitte sensorinöral işitme kaybı Olgu sunumu

29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 20 - 25 Kasım 2012

Pankreatit enzimleri normal olan akut pankreatit olgusu

9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2012

Prevalence of thyroid diseases in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14 th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Allopurinole bağlı akut pankreatit

28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanamalarda kapsül endoskopinin rolü

2. Uluslararası Katılımlı Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2011

Evaluation of autoimmune endocrine disturbances in celiac patients

13th Euopean Congress of Endocrinology, 30 Nisan - 04 Mayıs 2011

Kronik ishalde duodenal biyopsinin tanı değeri

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 24 Kasım - 28 Ekim 2010

Çölyak hastalığı birlikteliğinde Turner Sendromu

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 24 - 28 Kasım 2010

Akut hepatit C İki farklı klinik seyir

7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Kapsül endoskopi sonuçlarımız

7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Intrahepatic portal vein aneurysm An asymptomatic patient

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Endoscopic findings in leukocytoclastic vasculitis Two cases

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Prevalence of giardiasis in duodenal ulcer

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Pathologic features of the diffuse nodular duodenitis

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Buried Bumber sendromunun cerrahi dışı tedavisi

23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2006

Sevikal osteofit sonucu gelişen disfaji 2 olgu sunumu

22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 30 Ağustos - 04 Eylül 2005

Olgu sunumu Duodenumun büyük saplı tübulovillöz adenomu

22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 30 Ağustos - 04 Eylül 2005

Bilirubinin sepsisli hastalarda mortaliteyi predikte edici değeri

22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 30 Ağustos - 04 Eylül 2005