Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmplant tedavisinin başarısında hasta seçiminin rolü

Türkiye Klinikleri J, cilt.1, ss.8-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horlama ve obstrüktif uyku apnesi tedavisinde oral aperey kullanımı

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliğ Fak. Derg., cilt.11, ss.123-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Single tooth replacement using a ceramic resin bonded fixed partial denture A case report

Eur J Dent, cilt.6, ss.101-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prosthodontic Management of Patient with Periodontally Weakened, Hopeless Diagnosed Teeth

Balkan Stomatological Society Congress - BaSS, Tirane, Arnavutluk, 9 - 11 Mayıs 2019

Yeni Hareketli Protezlerden Önce ve Sonra Temporal ve MasseterKaslarının Elektromiyografi k Aktivitesi (Emg)

1. ULUSLARARASI DENTAL ve ORALENFEKSİYONLAR KONGRESİ1. INTERNATIONAL CONGRESS ofDENTAL and ORAL INFECTIONS, Sakarya, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018, ss.98-104

IMPLANT SUPPORTED OVERDENTURE: SELECTION OF THE ATTACHMENTTYPES FOR ATROPHIC MANDIBULA: TWO CASE REPORTS

Balkan Stomatological Society (BaSS) 23 rd BaSS Congress, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.206

Color Stability of Zirconia-based All-ceramics After Accelerated Artificial Aging

CED-IADR/NOF ORAL HEALTH RESEARCH CONGRESS, Viyana, Avusturya, 21 - 23 Eylül 2017

The effect of a key way preparation on fracture resistance of teeth restored with different post systems

39 th Annual Conference of the European Prosthodontic Assocıation (EPA), 5 - 07 Ekim 2015