Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çiviyazılı Belgeler ve Arkeolojik Verilere Göre Eski Babil Döneminde Nehir Ulaşımı

Archivum Anatolicum, cilt.13, ss.9-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiviyazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Mezopotamya da Kral Sofraları ve Şölenler

Turkish Studies, cilt.11, ss.109-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiviyazılı Belge ve Kitabelerde Kralları Tanımlayan Unvan ve Sıfatlar

History Studies, cilt.7, ss.139-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültepe Tabletlerinde Geçen Tarım Aletleri Saban epinnum ve Orak niggallum

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, ss.21-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültepe Metinlerinde haşlatum Kelimesi Üzerine

Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.31, ss.159-164, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eski Mezopotamya’xxda At, At Yetiştiriciliği ve Binicilik

IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi, Çorum, Türkiye, 8 - 14 Eylül 2014, cilt.2, ss.685-711

Arhalum and unu um in the Kültepe Tablets

Proceedings of the Eighth International Congress of Hittitology, Warszawa, Polonya, 5 - 09 Eylül 2011, ss.632-643

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültepe Metinlerinde Tahıl Öğütme ve tarımsal Faaliyetlerle İlgili Bazı Memuriyetler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Anadolu’xxnun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, Economic and Agricultural Life in the Ancient Ages of the Anatolia, L.G.Gökçek, E.Yıldırım, O.Pekşen, Editör, Değişim Yayınları, ss.101-114, 2018

Kültepe Metinlerinde Geçen Ulaşım ve Taşıma Araçları

Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar, Gökce Bilcan, Pınarcık Pınar, Editör, Akademisyen itabevi, ss.177-202, 2018

Çiviyazılı Belgeler ve Arkeolojik Malzemeler Işığında Sümer Mutfağına Genel Bir Bakış

Ortadoğu’xxya Bakış, Yılmaz, V.B.-Türkman, S., Editör, Nobel Akademi, ss.1-19, 2017

Eski Mezopotamya'da Hukuk Kurallarının Oluşumu Sürecinde Adalet Anlayışı ve Bazı Hukuki Sorunların Çözümünde Nehir/Su Ordali Uygulaması

Cahit Günbattı ya Armağan, Albayrak. İ, Erol. H, Çayır. M., Editör, Ankara Üniversitesi DTCF Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Sumeroloji Anabilim Dalı Yayınları, No. 417, Ankara, ss.185-202, 2015

Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadolu da Tarım ve Hayvancılık

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014