Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sonradan Yetiyitimine Sahip Bireylerde Aile Bağları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATTISON AFFLUENZA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, cilt.11, sa.21, ss.649-662, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sources of Social Support of Elderly Immigrants and Their Effects on Psychosocial Functionality

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, sa.3, ss.1149-1162, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2016, ss.436-463

Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Tartışma

Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, 21 - 22 Aralık 2015, ss.273-289

İnanç ve İnanışlarda Kadın ve Kadının Değeri

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Bildiri Tam Metin Kitabı, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.74-83

İnsan Hakları Bağlamında Kadına Yönelik Şiddete Bakış ve Eleştiriler

Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.513-519

Kitap & Kitap Bölümleri

Odak Grup Görüşmesi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber, Şebnem Aslan, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.343-356, 2018

Evaluation of the Development Plans Years Between the Years 1963 and 2018 in Turkey

Contemporary Approaches in Humanities, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Günther Löschnigg, Rasim Yılmaz, Editör, Peter Lang Edition, ss.75-91, 2016