İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış


AKARÇAY ULUTAŞ D., AYHAN D., AKIN E.

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Turkey, 15 - 16 April 2016, pp.436-463

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.436-463