Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Corneal biomechanics in steroid induced ocular hypertension

CONTACT LENS & ANTERIOR EYE, cilt.38, sa.3, ss.181-184, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reduced central corneal thickness in patients with isotretinoin treatment

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, cilt.34, sa.4, ss.318-321, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CORNEAL COLLAGEN CROSSLINKING IN KERATOCONIC EYES AT DIFFERENT STAGES

INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, cilt.54, sa.15, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuru Göz Sendromunun Nadir Bir Nedeni: Lakrimal Bez Agenezisi.

Türkiye Klinikleri J Ophthalmoloji, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Kanalikül Kesisi Tamiri Sonuçlarımız

Genel Tıp Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz Kapağı Yerleşimli Apokrin Hidrokistom

MN Oftalmoloji, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hereditary hemorrhagictelangiectasia with multiple fusiform retinal aneurysms

Journal of Ocular Biology,Diseases, and Informatics, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sonographic appearance of primary lacrimal saclymphoma

J Ultrasound Med, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LASIK Flep dislokasyonu

Türk Oftalmoloji Derneği 39. Bahar Sempozyumu, Türkiye, 27 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri