Dermatoşalaziste Kollajen 1 Tip 1A ve Matriks metalloproteinaz 9 gen ekspresyon düzeylerinin düzenlenmesi


Yüksel N., ÖZEL TÜRKCÜ Ü., Ayan B., KURU O., AKÇAY E. , EDGÜNLÜ T., ...More

TOD 51. Ulusal Kongre, Turkey, 24 October - 29 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey