Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cyber Bullying Experiences of Adolescents and Parental Awareness: Turkish Example

Journal of Pediatric Nursing, cilt.44, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Parenting strategies for eating and activity scale (peas): Turkish validity and reliability study

Progress in Nutrition, cilt.21, sa.2, ss.413-420, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ülkemizde Aşılama Yönelik Tutumlar ve Aşı Reddi: Sistematik Derleme

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Ülkemizde Aşılamaya Yönelik Tutumlar Ve Aşı Reddi: Sistematik Derleme

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Lise Öğrencisi Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlığı ve Siber Zorbalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019

Sosyal Medya, Ergen Sağlığı ve Hemşirelik

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019

Evaluation Of Contents Of Children Games Played On The Internet

2. Balkan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Priştine, Kosova, 26 - 28 Nisan 2019

Pediatrik Hastalarda Tele Sağlık

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Terminal Dönemde olan Çocuk Hasta Bakımında Yaşam Sonu Huzurlu Bakım Teorisinin Kullanımı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Sosyal alanda emzirme: Bir anne hakkıdır!

1st International Health Sciences and Life Congress., Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Çocuklara Yönelik Siber Zorbalıkta Ebeveyn Kontrolü ve Hemşirelik

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Atravmatik Yaklaşım

Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, Nermin Gürhan, Ülkü Polat, Şengül Yaman Şengül, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.813-827, 2020