Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Student and graduate entrepreneurship: ambidextrous universities create more nascent entrepreneurs

JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER, cilt.43, sa.5, ss.1346-1374, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of technology on gender wage differential: a panel analysis

Applied Economics Letters, cilt.15, sa.10, ss.821-825, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Perceptual Measure of Innovation Performance: Firm-Level Evidence from Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.14, sa.6, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türkiye’xxde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Politika ve Öneriler

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.72, sa.3, ss.639-668, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Maddi Olmayan Varlık Yatırımlarının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi

Ege akademik bakış, cilt.16, sa.3, ss.397-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Intangible Assets Investments on Firms' Financial Performance in Turkey

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.16, sa.3, ss.397-414, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye de Maddi Olmayan Duran Varlıkların Sınıflandırılması Borsa İstanbul a BİST İlişkin Dönemsel Bir Analiz

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.68, ss.17-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Organizational Innovation on ICT Adoption of Business Enterprises The case of Turkey

Ekonomik Yaklasim, cilt.25, sa.90, ss.1-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Student and graduate entrepreneurship Ambidextrous universities create more nascent entrepreneurs

Academy of Management, Anaheim, California, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Ağustos 2016, cilt.2016

Ambidextrous universities create more nascent entrepreneurs

European Academy of Management Conference, Paris, Fransa, 1 - 04 Haziran 2016

Yönetimdeki çeşitlilik ve bağımsızlığın Ar Ge faaliyetlerine etkisi

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016

Formation of networks among Turkish Women s NGOs

13th Globelics International Conference, Havana, 11 - 13 Eylül 2015

The impact of external collaborations on firm innovation performance Evidence from Turkey

1st World Conference on Technology, Innovation, and Entrepreneurship, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.195, ss.1425-1434

Kitap & Kitap Bölümleri

Attitudes of SMEs towards the Elements of Eco-Efficiency: The Turkish Case

Regulations in the Energy Industry Financial, Economic and Legal Implications, Andre Dorsman,Özgür Arslan-Ayaydın,James Thewissen, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.1-25, 2020

Attitudes of SMEs towards the Elements of Eco-Efficiency: The Turkish Case

Regulations in the Energy Industry Financial, Economic and Legal Implications, Dorsman, André Ozgur, Arslan-Ayaydin Thewissen, James, Editör, Springer, ss.147-168, 2020

Gender Diversity and Independency: Threat or Opportunity in Managing Innovative Property

Innovative Managerial Thinking in Global Business Economies, Dinçer, Hasan Yüksel Serhat, Editör, IGI Global, ss.298-317, 2019

Resources on the stage: a firm level analysis of the ICT adoption in Turkey

Comparative economics and regional development in Turkey, Christiansen, Bryan and Erdoğdu, Mustafa M., Editör, IGI Global, Hershey, ss.106-126, 2016

Teknolojinin gelişmesi ve yayılması

Bilim Teknoloji ve Yenilik, İbrahim Semih Akçomak,Erkan Erdil, Mehmet Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editör, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.257-273, 2016

How do ICT Firms in Turkey manage innovation? Diversity in expertise versus diversity in markets?

World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker Xiudian Dai, Editör, Imperial College Press, Sussex, ss.155-172, 2015