Dr.Öğr.Üyesi

CANAN ERDOĞAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eğitim Bilgileri

2015 - 2019

2015 - 2019

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Şüphe Feshi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014

2014

Yüksek Lisans

Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bilişim Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2019

2012 - 2019

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

ŞÜPHE FESHİNE DAYALI DAVALARDA YARGILAMANIN İADESİ VE YENİDEN YARGILANMA

Erdoğan E. , Erdoğan C.

Adalet Dergisi, cilt.2, sa.65, ss.465-498, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İş Hukukunda Esneklik ile İlgili Yeni Bir Sorun: Sıfır Saat Sözleşmesinin Türk İş Hukuku Açısından Kabul Edilebilirliği

Erdoğan C.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.15, sa.170, ss.2020-2031, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Avrupa Birliği Hukukunun Sınıraşan Uygulama Sorunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) Üçüncü Ülkelere Etkisi

Erdoğan C. , Vural Çelenk B.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.210, ss.2551-2582, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Protection of Child In Turkish Labor Law System

Erdoğan C. , Vural Çelenk B.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1231-1251, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması (Sosyal Medya Örneği Kapsamında)

Erdoğan C.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.2445-2467, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

İşçilerin E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından İncelenmesi Hakkındaki 24.03.2016 Tarihli ve 2013/4825 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine

ERDOĞAN C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.14, sa.55, ss.1351-1386, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Geçici İş İlişkisinde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü

ERDOĞAN C.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.2, ss.127-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye’den Yurtdışına Götürülen İşçiler Hakkındaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

ERDOĞAN C. , ERDOĞAN E.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.13, sa.50, ss.955-988, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN SINIRAŞAN UYGULAMA SORUNU VE GDPR’NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ETKİSİ

Vural Çelenk B. , Erdoğan C.

III. AB HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 08 Mayıs 2019, cilt.0, sa.0

2019

2019

İŞ HUKUKUNDA ANALIĞIN KORUNMASI

Erdoğan C. , Manav Özdemir E.

2.ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, cilt.2, ss.1168-1176

Kitap & Kitap BölümleriKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2021

2021

Türk Hukukunda Grevin Sınırları (Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2021

2021

Toplu İş Hukukunda Zorunlu Tahkim (ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN HUKUK KONGRESİ)

Davetli Konuşmacı

Konya-Türkiye

2021

2021

Sosyal Medyada Çocukların Mahremiyetinin Korunması (7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Konferansı)

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

İşsizlik Sigortası Fonu (Emeğin Hukuku Kurultayı)

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması (Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı)

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

Şüphe Feshi (Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM))

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Burslar

2017 - 2018

2017 - 2018

Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2013 - 2014

2013 - 2014

Yurtdışı Yüksek Lisans Tez Araştırma Bursu

YÖK