Asst. Prof.CANAN ERDOĞAN


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Research Areas: Legal Aspects of Labor and Social Security, Information Law

Education Information

2015 - 2019

2015 - 2019

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Şüphe Feshi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014

2014

Postgraduate

Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C2 Mastery

C2 Mastery

German

Research Areas

Legal Aspects of Labor and Social Security, Information Law

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2019

2012 - 2019

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Non Academic Experience

2020 - 2022

2020 - 2022

Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği

Other Public Institution, Yüksek Hakem Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu

2020 - 2020

2020 - 2020

Danışman

Other Public Institution, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Belediyeye Ait Şirketlerin İşkolu Tespiti Üzerine

Erdoğan C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.74, pp.605-626, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ VEYA BÖLÜNMESİNDE İŞÇİ ALACAKLARININ DURUMU

Erdoğan C., Uşan M. F.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-28, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Evaluation on the Legal Nature of Mediation Agreement Documents in Labor Disputes

Erdoğan C., Tiritoğlu Ersoy H. H.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.51-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Türk Hukukunda Kadın Çalışanların Analığının Korunması

Erdoğan C., Manav Özdemir A. E.

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.45, pp.106-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

ŞÜPHE FESHİNE DAYALI DAVALARDA YARGILAMANIN İADESİ VE YENİDEN YARGILANMA

Erdoğan E., Erdoğan C.

Adalet Dergisi, vol.2, no.65, pp.465-498, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

A New Problem Regarding Flexibility in Labor Law : Admissibility of Zero-Hour-Contract in Terms of Turkish Labor Law

Erdoğan C.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.15, no.170, pp.2020-2031, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

Protection of Child In Turkish Labor Law System

Erdoğan C., Vural Çelenk B.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1231-1251, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması (Sosyal Medya Örneği Kapsamında)

Erdoğan C.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.2445-2467, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Geçici İş İlişkisinde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü

ERDOĞAN C.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2, pp.127-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

İşçilerin E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından İncelenmesi Hakkındaki 24.03.2016 Tarihli ve 2013/4825 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine

ERDOĞAN C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.14, no.55, pp.1351-1386, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Türkiye’den Yurtdışına Götürülen İşçiler Hakkındaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

ERDOĞAN C., ERDOĞAN E.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.13, no.50, pp.955-988, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN SINIRAŞAN UYGULAMA SORUNU VE GDPR’NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ETKİSİ

Vural Çelenk B., Erdoğan C.

III. AB HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER KONFERANSI, Ankara, Turkey, 08 May 2019, vol.0, no.0

2019

2019

İŞ HUKUKUNDA ANALIĞIN KORUNMASI

Erdoğan C., Manav Özdemir E.

2.ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, vol.2, pp.1168-1176


Congress and Symposium Activities

12 November 2021 - 14 November 2021

12 November 2021 - 14 November 2021

Bilişim Çağında Temel Bir Hak: Unutulma Hakkı ve Hakkın Türk Hukukunda Görünümü (Merve Nur GÖKTAŞ ile birlikte) -1. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

04 November 2021 - 05 November 2021

04 November 2021 - 05 November 2021

İş Hukukunda Arabuluculuk Uygulaması Işığında İbraname (H. Hilal Tiritoğlu Ersoy ile birlikte)- Ceren Damar Şenel II. Geçn Bilim İnsanları Sempozyumu

Invited Speaker

Ankara-Turkey

25 October 2021 - 25 October 2021

25 October 2021 - 25 October 2021

Ticaret Şİrketlerinin Bölünmesi veya Birleşmesinde İşçi Alacaklarının Durumu (Prof. Dr. M. Fatih UŞAN ile birlikte)-IV. Ticaret Hukuku Uluslararası SEmpozyumu

Invited Speaker

Ankara-Turkey

17 April 2021 - 19 April 2021

17 April 2021 - 19 April 2021

Türk Hukukunda Grevin Sınırları (Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri)

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

10 April 2021 - 12 April 2021

10 April 2021 - 12 April 2021

Toplu İş Hukukunda Zorunlu Tahkim (ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN HUKUK KONGRESİ)

Invited Speaker

Konya-Turkey

07 April 2021 - 07 April 2021

07 April 2021 - 07 April 2021

Sosyal Medyada Çocukların Mahremiyetinin Korunması (7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Konferansı)

Invited Speaker

Ankara-Turkey

20 December 2019 - 21 December 2019

20 December 2019 - 21 December 2019

İşsizlik Sigortası Fonu (Emeğin Hukuku Kurultayı)Sustainable Development

Invited Speaker

Ankara-Turkey

16 December 2019 - 17 December 2019

16 December 2019 - 17 December 2019

İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması (Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı)

Invited Speaker

Ankara-Turkey

26 November 2019 - 27 November 2019

26 November 2019 - 27 November 2019

Şüphe Feshi (Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM))

Invited Speaker

Ankara-Turkey

Scholarships

2017 - 2018

2017 - 2018

Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK

2013 - 2014

2013 - 2014

Yurtdışı Yüksek Lisans Tez Araştırma Bursu

YOK