Dr.Öğr.Üyesi

BELKIS VURAL ÇELENK


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Eğitim Bilgileri

2012 - 2018

2012 - 2018

Doktora

Hochschule Luzern, HSL (University College of Luzern), İsviçre

2011 - 2012

2011 - 2012

Yüksek Lisans

Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Uluslararası Hukuk, Almanya

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Tam Burslu), Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Application of Third Country Overriding Mandatory Rules-Analytical Comparison of Swiss, Turkish and EU Law

Luzern Üniversitesi, Law Faculty

2012

2012

Yüksek Lisans

Formation of Contract According to CISG and BGB

Ludwig-Maximilians-Universitaet München, juristische fakultaet

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2019

2011 - 2019

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Business Law

Lisans

Lisans

Introduction to European Union Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Milletlerarası Özel Hukukun Genel Problemleri

Lisans

Lisans

Child Law

Lisans

Lisans

Methodologies of Law and Legal Research

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Avrupa Birliği Hukukunun Sınıraşan Uygulama Sorunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) Üçüncü Ülkelere Etkisi

Erdoğan C. , Vural Çelenk B.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.210, ss.2551-2582, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Protection of Child In Turkish Labor Law System

Erdoğan C. , Vural Çelenk B.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1231-1251, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif

AYGÜL M. , VURAL ÇELENK B.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerinde For Devletinin Doğrudan Uygulanan Kurallarının Tespiti Ve Uygulanması

Vural Çelenk B.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.3, ss.277-296, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Formation of Contract According to the CISG

Vural Çelenk B.

Ankara Bar Review, cilt.1, ss.127-151, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Formation of Contract According to CISG

VURAL ÇELENK B.

Ankara Bar Review, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN SINIRAŞAN UYGULAMA SORUNU VE GDPR’NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ETKİSİ

Vural Çelenk B. , Erdoğan C.

III. AB HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 08 Mayıs 2019, cilt.0, sa.0

2017

2017

Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif/Economic Sanctions and Letter of Credit”

Vural Çelenk B. , Aygül M.

III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Üçüncü Ülkenin Doğrudan Uygualanan Kurallarının Haksız Fiiller Alanında Uygulanmasının MÖHUK Madde 31 ile Değerlendirilmesi

Vural Çelenk B.

GENÇ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKÇULAR KONFERANSI, Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman, Editör, ONİKİ LEVHA YAYINEVİ, İstanbul, ss.205-243, 2018

2018

2018

Application of Third Country Overriding Mandatory Rules-Analytical Comparison of Swiss, Turkish and EU Law

Vural Çelenk B.

Von A wie Arbitration über T wie Transport bis Z wie Zivilprozess: Liber discipulorum für Professor Dr. Andreas Furrer zum 55. Geburtstag (German Edition) , Dr. iur. Juana Vasella, Editör, Staempfli, Zürich, ss.129-142, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

Editör

Ödüller

Ocak 2015

Ocak 2015

Yılın Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk FakültesiBurslar

2011 - 2011

2011 - 2011

President Stipendium for South European Countries

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2010 - 2010

2010 - 2010

Intensive Language Course Scholarship

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları