Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif


AYGÜL M. , VURAL ÇELENK B.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Abstract

The economic sanctions are of paramount importance in international trade. Today, the economic sanctions regimes can be established either by national states or, by the European Union and the United Nations. Depending on the issuing legal order of the economic sanctions, the actors of the international trade are inevitably affected by those sanctions. Due to economic santions, the trade to target state, geographical region or persons becomes restricted or banned and use of the payment instruments such as accreditive becomes impossible. Economic sanctions trigger important legal problems for the parties to contractual relationship and the banks which involve in the transactions to provide secure payments. For instance, there are problems where a contract is terminated due to the fact that it falls within the scope of an economic sanction. The fate of accreditive is also problematic where the delivery of goods are prohibited by an economic sanction. The concept of economic sanctions and their effect on accreditive in international trade will be discussed in this paper. In addition, the use of sanction clauses in accreditive and the potential problems arising from those clauses will be examined.

Uluslararası ticarette ekonomik yaptırımların yeri geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Bugün uluslararası ticarete etkisi olan yaptırım rejimleri milli devletlerce oluşturulabileceği gibi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ya da uluslar-üstü kuruluşlar tarafından da oluşturulabilmektedir. Kaynağına göre etkisi değişmekle birlikte, uluslararası ticaretin neredeyse tüm aktörleri bu yaptırım kararlarından etkilenirler. Ekonomik yaptırımların düzenlenmesiyle birlikte, hedef ülke, coğrafi bölge ya da kişilerle ithalat ihracat yapılması fiilen engellenmekte ve akreditif vb. ödeme araçlarının kullanımı neredeyse imkânsızlaşmaktadır. Ekonomik yaptırımlar sözleşmenin tarafları ve ticari ilişkide ödemelerin gerçekleşmesine aracılık yapan bankalar açısından önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Örneğin taraflardan birinin ekonomik yaptırım rejiminin hedefinde olduğu bir sözleşmeyi sonlandırma zorunluluğu ya da satım sözleşmesinde malların teslimine rağmen, akreditif ilişkisinin ambargonun uygulama alanına girdiği durumlarda karmaşık hukukî uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada ekonomik yaptırımlar ve bunların akreditifler üzerine etkisi inceleme konusu yapılacaktır. Ayrıca, giderek yaygınlaşan, bankalarca akreditiflere konulan ambargo kayıtları ve bunların doğurdukları problemler değerlendirilecektir.