Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sexual myths and attitudes regarding sexuality of nursing students: A mixed method study

Perspectives in Psychiatric Care, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptation into Turkish of Fear and Behavioral Intentions Scale

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.80-86, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psychodrama and the Emotional State of Women Dealing with Infertility

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.36, sa.1, ss.87-99, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The investigation of the relationship between probability of suicide and reasons for living in psychiatric inpatients.

Indian journal of psychiatry, cilt.59, ss.435-441, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of life for chronic psychiatric illnesses and home care

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, sa.2, ss.511-515, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Meslek Yüksekokulunda Evde Hasta Bakımı Okuyan Öğrencilerin Mesleklerinden Beklentileri Nelerdir?

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.5-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayıp ve Yasa Psikososyal Yaklaşım

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.12, sa.3, ss.352-367, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin İletişim Becerileri ve Öfke Yönetimlerinin Belirlenmesi

Acı Badem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.458-463, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Approach to angry patients and anger expression styles of emergency medical services professionals

Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hematoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi

Journal of Medical Sciences, cilt.1, sa.2, ss.39-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma

Current Approaches in Psychiatry, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Help-Seeking Behavior,InternalizedStigmatization andSelf-Esteem ofNurses

Journal ofNursing and HealthScience, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science, cilt.6, sa.73, ss.240-251, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Effectiveness of Web-based Intervention for Patients with Breast Cancer

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.24, sa.2, ss.72-76, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Esra Bükecik, Birgül Özkan. Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.33-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANSER HASTALARINA YÖNELİK PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ SONRASI YAPTIKLARI PSİKOSOSYAL MÜDAHALELERİNİN İNCELENMESİ

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, cilt.3, sa.2, ss.316-322, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın olmak, hemşire olmak, başkalarının beni olmak

Turkiye Klinikleri J PsychiatrNurs-Special Topics, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri hemşireliği öğretiminde simülasyon kullanım modelleri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ss.219-227, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pain Management and Nursing in Intensive Care Units: A Phenomenological Study

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.8, sa.3, ss.65-70, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulation applications in psychiatry nursing: systematic review. İnternational

Journal of Contemporary Research and Review, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Yaşam İçin Bir Adım: Öğrenci Kulüp Etkinliği

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.13, ss.127-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Therelationshipbetweenurinaryincontinence, geriatricdepressionandloneliness in elderlyindividuals,

International journal of information research and review, cilt.4, sa.5, ss.4133-4139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakım ünitelerinde ağrı ve hemşirelik:fenomenolojik çalışma

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.65-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu AnlamaFarkındalığının Araştırılması

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.50-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığının Araştırılması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.50-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Domestic violence impact on adolescents p Aile içi şiddetin ergenler üzerindeki etkisi

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.3, ss.3753, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreni Hastalarının Ailelerine Yönelik Telepsikiyatrik Müdahalelerin Etkinliği

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.8, sa.22173, ss.228-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü

Ankara Medical Journal, cilt.16, sa.2, ss.208-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MentalRetardasyonVeŞizofrenidevde Bakım Olgu Sunumu

GÜSBD, cilt.5, sa.4, ss.126-133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Telepsychiatry Interventions for Families of Patients with Schizophrenia

Current Approaches in Psychiatry,, cilt.8, sa.3, ss.228-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Senior Nursing Students On Psychiatric and Mental Health Nursing Intern Practice

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.7, sa.1, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydınlatılmış Onam ın Tarihi Öyküsü

Yıldırım Beyazıt Hemşirelik E- Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.41-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.7, sa.1, ss.13-17, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sleep Quality and Factors Affecting It in Patients with Chronic Psychiatric Disorders

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.37, sa.1, ss.6-10, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Bakımverenlerinin Yaşam Kalitesi.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.61-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

14 yaş ve üzeri bireylerin anksiyete ve genel sağlık düzeylerinin belirlenmesi.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 20131(1):1-9, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Yakınlarına Göre Kronik Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastaları Tedaviye Uyumu

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.1, sa.6, ss.7-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin atılganlık düzeyleri

Erciyes Medical Journal, cilt.29, sa.1, ss.40-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları sorunları ve çözüm arama

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları sorunları ve çözüm arama çalıştayı, Türkiye, 23 Mart 2017 - 24 Mart 3017

Kanserli Hastalarda Stres ve Stres Yönetimi

2. uluslararası 3. ulusal onkoloji hemşireliği kongresi, 18 - 19 Aralık 2020

Adli Hemşirelikte Fotoğrafçılığın Önemi

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019, ss.284-288

Adli Psikiyatri Hemşireliğinde Hasta Özerkliğine Saygı

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019, ss.289-293

Aggression Management in Forensic Psychiatric Nursing

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019, ss.311-315

Lavender oil in Aromatherapy and Its Effect on Sanity, Aromaterapide Lavanta Yağı ve Ruh Sağlığında Kullanımı

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri KongresiGülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.870-871

Bipolar Bozukluğu Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 1st International 2nd National Health Care Services Congress, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.270-274

Determination of “Approaching Angry Patient, Anger and Anger Expression Styles” of Healthcare Professionals in Prehospital Emergency Medical Services

17ème Congrès International de L’association de Recherche et 17 de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 28 - 29 Mayıs 2019

Palyatif Bakım ve İletişim

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 02 Mayıs 2018 - 03 Mayıs 2019

ÖFKE KAVRAMI VE SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK

IV. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 20-23 Kasım 2018, 20 - 23 Kasım 2018

KANSER HASTALARINDA MÜZİK TERAPİSİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

III. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE VAKA YÖNETİMİ

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu 3-4-5 Mayıs 2018, 03 Mayıs 2018

AİLE İÇİNDE PARTNERE YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET: ERKEĞİN DURUMU.

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu 3-4-5 Mayıs 2018, 3 - 05 Mayıs 2018

HASTALIKLARA VERİLEN PSİKOSOSYAL TEPKİLER

4. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 3 - 05 Mayıs 2018

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, ALANYA/ANTALYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

AĞRILI BİREYE YAKLAŞIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ

5. ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2018

KAYIP - YAS YAŞAYAN BİREYE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM

5. ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2018

Sağlık meslek yüksekokulunda evde hasta bakımı okuyan öğrencilerin mesleklerinden beklentileri nelerdir

5.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, 26 - 28 Nisan 2018

EVDE BAKIMIN İNFORMAL YÖNÜ: ENGELLİ BİREY VE AİLESİ

5.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, 26 - 28 Nisan 2018

PSYCHOEDUCATION IN BIPOLAR DISORDER: A CASE STUDY

26th European Congress of Psychiatry (EPA 2018), Nice, France ., 3 - 06 Mart 2018

Study of Adaptation of the Scale of Fear and Behavior Intentions to the Turkish Language

16èmecongrès de ssociation de Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale l’ARSPG, Paris, Fransa, 28 - 30 Mart 2018

ANALYSIS OF ANGER MANAGEMENT AND COMMUNICATION SKILLS SCORES OF NURSES


16. ARSPG Kongresi 28-30 mart 2018 Paris-Fransa., 28 - 30 Mart 2018

MÜZİK TERAPİNİN DOĞUM AĞRISINA ETKİSİ

5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 5 - 08 Kasım 2017

Knowledge levels about nursing students’ risks and signs identification of childern’s abuse and neglect

international meeting on education and research in health sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Knowledge Levels About Nursing Students’s Risks and Signs Identification of Children’s Abuse and Neglect

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Sağlıklı Yaşam İçin Bir Adım: Öğrenci Kulüp Etkinliği

II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 Ekim 2017

DOĞUM SONU DEPRESYON VE HUKUKSAL BOYUTU

ULUSLARARASI 3. ADLİ HEMŞİRELİK 2. ADLİ SOSYAL HİZMET VE 1. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 12 - 14 Ekim 2017

New Perspectives for the Treatment Process in Psychiatry: Visual Arts/Painting Therapy

5 La Psychiatrie Pour Les Infirmiersles Nouveaux Visages du Role Infirmier en Psychiatrie, Faculte De Medecine, Paris, Fransa, 28 Mayıs 2017

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.212-213

The Influence of St. John’s Wort on Mild and Moderate Level Depression

at the 1st INTERNATIONAL CONGRESS onMEDICINAL and AROMATIC PLANTS -naturaland healthy life- to be held ın konya/Turkey, on 9 -12 MAY 2017, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017

Forensic Psychiatric Nurses’ Role, Responsibility and Work Areas

15 ème Congrès de l’ARSPG La psychiatrie dans tous ses états, 29 - 31 Mart 2017

Determining the relationship between auttism perceptions and family characteristics and respects of autistic child parents

15.eme congres international dela association de recherche rt de soutien sonins en psychiatrie generale, 29 - 31 Mart 2017

THE INVESTIGATION OF NURSING STUDENTS’ AUTOMATIC THOUGHTS ABOUT ONCOLOGY PATIENTS

15 èmecongrès internationalde l’association de recherche etde soutien de soins en psychiatrie générale, 28 - 31 Mart 2017

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF WEB BASED PSYCHOSOCIAL INTERVENTION FOR CANCERPATIENTS

15 eme congrès internationalde l’association de recherche etde soutien de soins en psychiatrie générale, 28 - 31 Mart 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığının Araştırılması

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

HEMŞİRELİĞİN PROFESYONELLEŞMESİNDE MENTÖRLÜĞÜN YERİ DERLEME

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Ekim 2016

THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN FOR PROTECTION OF COMMUNITY MENTAL HEALTH

.1st International Women’s Congress. Yıldırım Beyazıt University, 14 - 16 Kasım 2016

Psikiyatri Hemşireliğinde Motivasyonel Görüşmeyi İçeren Çalışmalar Bir İnceleme Çalışması

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Hemşirelik Mesleğinde Kendini Unutmak ve Başkalarının Beni olmak

4. ULUSLARARASI -8.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KOMGRESİ MANİSA, 6 - 09 Kasım 2016

Hemşireliğin Profesyonelleşmesinde Mentörlüğün Yeri

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Şizofreni Hastası Olan Kişiler Ve Ailelerine Yönelik Web Tabanlı Ve Videokonferans Yöntemi İle Danışmanlık

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 Eylül - 09 Kasım 2016

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Bakım Elemanlarının Ruhsal Durumlarının İncelenmesi

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Ebeveyn Tutumlarının Ergenlerin Şiddet Davranışları Üzerindeki Etkileri Poster Bildiri

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetindeki Engeller

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 Eylül - 09 Kasım 2016

Hemşirelik Mesleğinde Kendini Unutmak Ve Başkalarının Beni Olmak

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Hemşireliğin Profesyonelleşmesinde Mentörlüğün Yeri

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Evaluatıon Of The Communıcatıon And Empathy Skılls Of Nurses Who Work In Hematology Clınıcs

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Modelden Uygulamaya Peplau Modeli

4• INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION, 21 - 23 Ekim 2016

The Effectiveness of Telepsychiatry Interventions for Families of The Schizophrenic Patients

14ème Congrès de l'Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 Mart 2016

THE EFFECT OF PSYCHODRAMA ON THE PSYCHOLOGICAL CONDİTİON OF INFERTILE FEMALE PATİENTS

14ème Congrès de l'Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 Mayıs 2016

The Effects of the Psychodrama on Psychological Conditions of Infertile Female Patient

14 ème Congrès de l' Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 Mart 2016

The Effectiveness of Telepsychiatry Interventions for Families of The Schizophrenic Patients

14ème Congrès de l'Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 Mart 2016

Addressıng Of Spırıtual Needs In Nursıng Care

14 ème Congrès de l' Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 Mart 2016

A Holistic Approach to Sexual Problems of Womenwith Gynecological Cancer

14 ème Congrès de l' Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 Mart 2016

BİR OLGU SUNUMU

4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi v, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Aralık 2015

Mental Retardasyon ve Şizofreni Olan Hastada Davranışçı Yaklaşım ile Evde Bakım Bir OlguSunumu

4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Aralık 2015

Ebeveyn Tutumları ve Ailedeki Şiddete Tanıklığın Ergenlerin Şiddeti Kabullenmesi ve Şiddet Uygulamasına Etkisi

"2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi", İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri