Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Balance Test Outcomes in Children with Poor Vision

Cyprus Journal of Medical Sciences, cilt.5, sa.4, ss.284-288, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerin Kendi Bildirdiği İşitme Durumu ile İşitme Tarama Sonuçlarının Karşılaştırılması

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.28, sa.3, ss.302-308, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is chirp more effective than click and tone-burst duringoVEMP test?

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.3, ss.819-824, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkinlerin Kendi Bildirdiği İşitme Durumu ile İşitme Tarama Sonuçlarının Karşılaştırılması

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Çevrimiçi, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2020

İşitsel Algı ve duyu Bütünleme Stratejileri

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Down Sendromlu Çocuklarda Denge ve Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyel Test Bulguları

13. Uluslararası Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 05 Nisan 2018

Geriatrik Bireylerde İşitme Engeli ve İnce Motor Becerilerinin İncelenmesi

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Geriatrik Bireylerde İşitme Cihazı Kullanımının Hafıza Üzerine Etkisinin Araştırılması

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Parsiyel Trizomi 9 Sendromunda Odyolojik Bulgular: Olgu Sunumu

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Is chirp more effective than click and tone-burst during Ovemp Test?

European Academy of Otology and Neuro-Otology 8th Instructional Workshop January 18-21, 2017 İzmir-Turkey, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ocak 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğan İşitme Taramasında Kullanılan Ekipman ve Ölçümü Etkileyen Faktörler

Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Müdahale El Kitabı, G. Aydan Genç, Editör, Hipokrat Kitabevi, Ankara, ss.53-63, 2019