Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Skin punch biopsy sectioning: before or after tissue processing?

JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY, cilt.43, sa.11, ss.984-988, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Auer rods in mature neutrophils in a case of acute promyelocytic leukemia .

International Journal of Medical Reviews and Case Reports, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical and pathological features of squamous cell carcinoma of the lip

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.26, sa.2, ss.41-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürotelyal Neoplazmlar ile Reaktif Lezyonların Ayırımında Sitolojik Özelliklerin Analizi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.10-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TENDON KILIFININ DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜNDE Kİ-67, CD68 VE KANİBALİZM ANALİZ ANALİZİ

Bozok Tıp Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.20-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thiol–disulfide Homeostasis in Acute Appendicitis

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.25, sa.4, ss.114-117, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinicopathological Compatibility Rates with Regard to Skin Punch Biopsies

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.24, sa.4, ss.112-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary cutaneous follicle center lymphoma A case report

Our Dermatology Online, cilt.7, sa.2, ss.181-184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of conventional electrocautery vs Plasmablade for internal thoracic artery harvesting

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Irisin on skeletal muscle in mice with lower limb ischemia reperfusion injury

The fourth International Meeting on Ischemia Reperfusion Injuries in Transplantation (IMIRT), Poitiers, France, April 19th–20th, 2018, 19 - 20 Nisan 2018

Üreter Obstrüksiyonu Oluşturulan Ratlarda Pregabalinin Böbrek Dokusu Üzerine Etkileri

23. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal (GKDA), İstanbul, (2017)., Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

Üreter Obstrüksiyonu Oluşturulan Ratlarda HES 130/0,4’ün Böbrek Dokusu Üzerine Etkileri

23. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal (GKDA), İstanbul, (2017)., Türkiye, 25 - 30 Mayıs 2017

Ratlarda pregabalinin iskelet kasında iskemi - reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Thyroid malignancy risk in different clinical thyroid diseases

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-05-02sayfa 135-136, 3 - 06 Eylül 2016

THIOL-DISULFIDE HOMEOSTASIS IN ACUTE APANDICITIS

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Agresif Varyantlarda Bethesda Daha Belirleyici midir?

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

4 Cm Ve Üzerindeki Tiroid Nodüllerinde False Negatiflik Oranı ve Malignite Oranı.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Önemi Bilinmeyen Bir Kanser: İnsidental Tiroid Kanseri.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

4 CM VE ÜZERİNDEKİ TİROİD NODÜLLERİNDE FALSE NEGATİFLİK ORANI VE MALİGNİTE ORANI

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.159-160

Karotid Cisim Tümörlerinde Preoperatif Embolizasyonun Etkinliği

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

PRİMER KOLOREKTAL KARSİNOMLARINDA HER2/NEU EKSPRESYONU

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

The association of NIS and BRAFV600E Mutation in classical variant papillary carcinoma

USCAP 104th Annual Meeting 21-27 Mar 2015, Boston USA. Poster No: 562 (Modern Pathol Vol 28, Suppl 2, Feb 2015), 21 - 27 Mart 2015

Detection of Epsteın-Barr Virus(EBV) in gatric diffuse large B cell lymphoma cases

17. Avrupa Hematopatoloji kongresi 17-22 October 2014, İstanbul, Türkiye, 17 - 22 Ekim 2014

Bladder washing cytology: Comparison of detailed cytological features with outcome

36th European Congress of Cytology, Istanbul/Turkey (P-270 Cytopathology Volume 22, Issue Supplement s1, p: 55-183, DOI: 10.1111/j.1365-2303.2011.00911.x) 22-25 September 2011., 22 - 25 Eylül 2011

Atipik Prolaktinoma

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, sayfa 178, P-385, 29 Eylül-3 Ekim, 2010, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010