Genel Bilgiler

Biyografi

DOÇ. DR. ALPER AKDENİZ

Ankara doğumlu olan Alper Akdeniz, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarından birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarına Öğretim Görevlisi olarak atandı. Ud icrâsına dair tecrübelerinin ud eğitimine aktarılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bilimsel yayınlarında ud icrâsı alanındaki birikimini müzik eğitimi alanındaki altyapısı ile buluşturarak Türk Müziği Eğitimi alanına katkıda bulundu. Aynı zamanda eğitime dair yoğun birikimini uzun yıllardır değişik alanlarda verdiği derslerle öğrencileri ile paylaşmış, Toplu Uygulama’ dan Solfej ve Nazariyat’ a, kadar geniş bir konu yelpazesine haiz dersleri, icrâ dersleri ile beraber yürütmüştür. Yurtiçi ve yurtdışında ud sanatçısı olarak konser ve resitaller verdi, TV - Radyo programları, çeşitli sanatsal etkinlikler ve CD kayıtlarında yer aldı.  Alper Akdeniz halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Bölüm
Türk Müziği
Ana Bilim Dalı
Klasik Türk Musikisi Anasanat Dalı