Assoc. Prof. ALPER AKDENİZ


Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Anasanat Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art

Metrics

Publication

51

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

DOÇ. DR. ALPER AKDENİZ

Ankara doğumlu olan Alper Akdeniz, birincilikle kazandığı Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarından 2003 yılında birincilikle mezun olduktan sonra aynı yıl Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarına öğretim görevlisi olarak atandı. Ud icrasına dair tecrübelerinin ud eğitimine aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bilimsel yayınlarında ud icrası alanındaki birikimini müzik eğitimi alanındaki altyapısı ile buluşturarak “Türk Müziği Eğitimi” alanına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda eğitime dair yoğun birikimini uzun yıllardır değişik alanlarda verdiği derslerle öğrencileri ile paylaşmakta, “Toplu Uygulama’dan Solfej ve Nazariyat’a, Eser Analizi’nden Mevlevi Ayinleri”ne kadar geniş bir konu yelpazesine haiz dersleri, icra dersleri ile beraber yürütmektedir. Araştırmacı olarak pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılmış, bildiriler ve makaleler yayımlamıştır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında sanat yönetmeni ve ud sanatçısı olarak konser, resitaller verdi, televizyon ve radyo programları, çeşitli sanatsal etkinlikler ve CD kayıtlarında yer aldı. Alper Akdeniz hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Klasik Türk Musikisi Anasanat Dalı Başkanı olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiği derslerle görevine devam etmektedir.

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Müzik Eğitimi (Dr), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Sanat Müziği (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Selcuk University, Dilek Sabancı Conservatoıre, Department Of Turkısh Art Musıc, Turkey

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2014 - 2016

2014 - 2016

Lecturer

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2003 - 2014

2003 - 2014

Lecturer

Selcuk University, Dilek Sabancı Conservatoıre, Department Of Turkısh Art Musıc

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2016 - Continues

2016 - Continues

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü

Non Academic Experience

2015 - 2016

2015 - 2016

Eğitimci

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Çankaya Müftülüğü

2015 - 2016

2015 - 2016

Eğitimci

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Müftülüğü

2013 - 2015

2013 - 2015

Eğitimci

Konya Büyükşehir Belediyesi Komek

Courses

Doctorate

Doctorate

TÜRK DİN MUSİKİSİ İCRA ANALİZİ

Doctorate

Doctorate

TÜRK DİN MUSİKİSİ İCRA ANALİZİ

Undergraduate

Undergraduate

Mevlevi Ayinleri III

Doctorate

Doctorate

TÜRK MUSİKİSİNDE AZ KULLANILAN MAKAMLAR

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müziği Kültürü I

Undergraduate

Undergraduate

Mevlevi Ayinleri V

Undergraduate

Undergraduate

Mevlevi

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

NAZARİYAT (MAKAM) 2

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA IV

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ ESERLERİNİN ANALİZİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA VI

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ III

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ VII

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ V

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ III

Undergraduate

Undergraduate

NAZARİYAT (MAKAM) 1

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ IV

Undergraduate

Undergraduate

UD EĞİTİMİ I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK MÜZİĞİ FORM VE USULLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ II

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ V

Undergraduate

Undergraduate

BİREYSEL KONSER I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ VIII

Undergraduate

Undergraduate

BİREYSEL KONSER II

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA III

Undergraduate

Undergraduate

KURAMSAL PROJE I

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA V

Undergraduate

Undergraduate

KURAMSAL PROJE II

Undergraduate

Undergraduate

DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ VII

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ VI

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ REPERTUARI

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA I

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ VI

Postgraduate

Postgraduate

Türk Müziği Nazariyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi IV

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Batı Müziğinin Temelleri III

Undergraduate

Undergraduate

Solfej ve Dikte I

Undergraduate

Undergraduate

Solfej ve Dikte II

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Batı Müziğinin Temelleri IV

Articles Published in Other Journals

2018

2018

UD YAPIM USTALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

AKDENİZ A.

TİDSAD , 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

TEMEL BAĞLAMA EĞİTİMİNDE RİTMİK DİSİPLİN

AKDENİZ A., Yöndem Y.

6. İnsan, Toplum Ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, 2 - 06 May 2023

2023

2023

ANADOLU COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ UZUN HAVALAR

AKDENİZ A., Özbek C.

6. İnsan, Toplum Ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, 2 - 06 May 2023

2023

2023

NEYZEN HALİL CAN’A AİT UŞŞAK TAKSİMİN İCRÂ ANALİZİ

AKDENİZ A., Aydın M. C.

6. İnsan, Toplum Ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, 2 - 06 May 2023

2023

2023

Özbekistan Kanunu ile Türk Kanunu Arasındaki Yapısal ve İcrasal Farklılıklara İlişkin Tarihi Süreç Bağlamında Bir Değerlendirme

KÜRTÜL A. B., AKDENİZ A.

6. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, Rize, Turkey, 02 May 2023, vol.9, pp.2209-2219

2022

2022

Alâeddin Yavaşca’nın Tasvîri Saz Eserlerinin İncelenmesi “Kürdilihicazkâr Etüd” Örneği

AKDENİZ A., Teke Y.

15. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 21 - 23 May 2022

2022

2022

Udi Nasibin Mehmet Yürü’nün Kürdilihicazkâr Eserinin Makam ve Geçki Açısından Analizi

AKDENİZ A.

16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 28 October 2022

2022

2022

Yorgo Bacanos’a Ait Hüseyni Şarkının Makamsal Analizi

AKDENİZ A., Budak A.

16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 28 October 2022

2022

2022

Abdulkadir Meragi’de Ud İçin Sağ El Mızrap Alıştırmaları

AKDENİZ A., Budak A.

15. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 21 May 2022

2021

2021

Şerif Muhiddin Targan’ın Bestelerindeki Mûsikî Tasvîri “Kanatlarım Olsa İdi” Örneği

AKDENİZ A., Teke Y.

​​14 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES WITH CURRENT RESEARCH, Turkey, 29 - 31 October 2021

2021

2021

Makam Öncesi Dönem (9. – 11.yy.)Teori Kaynaklarında Ud

AKDENİZ A., Budak A.

​​14 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES WITH CURRENT RESEARCH, Turkey, 29 - 31 October 2021

2020

2020

Nihâvend Kâr Örnekleminde Hacı Fâik Bey’in Makâm Kullanım Tavrının Tahlîl Edilmesi

AKDENİZ A., ÇUBUKCU M. S.

13th International Congress on Language, Literature and Cultural Researches, 6 - 08 November 2020

2020

2020

OKURYAZARLIK ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

AKDENİZ A., AYYILDIZ A.

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 5 - 07 June 2020

2020

2020

DİVÂN-I KEBÎRDE BULUNAN BAZI NAZARİYAT NÜVELERİ

AKDENİZ A., ÇUBUKCU M. S.

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 5 - 07 June 2020

2019

2019

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkinTutumlarının İncelenmesi

Palta A., Akdeniz A.

V. ULUSLARARASI İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019

2019

2019

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkinTutumlarının İncelenmesi

PALTA A., AKDENİZ A.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 23 February - 25 March 2019

2018

2018

ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’E AİT DÖRT İLÂHİ’NİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018

2016

2016

Investigating Individual Innovativeness Levels and Lifelong Learning Tendencies of Students in TMSC

AKDENİZ A., KADI A.

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, 21 - 23 July 2016

2016

2016

Investigating Individual Innovativeness Levels And Lifelong Learning Tendencies Of Students In TMSC

Akdeniz A., KADI A.

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.49-57 Sustainable Development identifier

2012

2012

The Development of Turkish Music Sound System Between 19 th and 20 th Centuries

AKDENİZ A.

The 2nd International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb, Croatia, 12 - 14 April 2012

Books & Book Chapters

2023

2023

Müzik Alanında Örnek Akademik Araştırmalar

Akdeniz A. (Editor)

in: Müzik Alanında Örnek Akademik Araştırmalar, Alper Akdeniz, Editor, Lambert, Causani, pp.1-125, 2023

2023

2023

Mevlevîlik

Akdeniz A.

in: TÜRK DİN MÛSİKÎSİ, Mehmet Tıraşcı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.215-227, 2023

2023

2023

Mevlevî Âyini

Akdeniz A.

in: TÜRK DİN MÛSİKÎSİ, Mehmet Tıraşçı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.87-93, 2023

2022

2022

           !       ! 

Akdeniz A.

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Alper Akdeniz,Sami Baskın, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, Chisinau, pp.45-59, 2022

2022

2022

Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar

Akdeniz A. (Editor)

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Alper Akdeniz,Sami Baskın, Editor, Lambert, Causani, pp.1-146, 2022

2022

2022

TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNDE ŞARKI FORMU: UDİ NASİBİN MEHMET YÜRÜ’NÜN “LEBLERİN ATEŞ DOLUDUR” ÖRNEĞİ

Akdeniz A.

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Sami Baskın,Alper Akdeniz, Editor, LAP LAMBERT, Causani, pp.45-60, 2022

2021

2021

USTA UD İCRACILARININ PERSPEKTİFİNDEN UD EĞİTİMİ

AKDENİZ A.

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2021

2020

2020

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Akdeniz A.

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Muhsin Mumcu,Sami Baskın, Editor, LAP LAMBERT, Causani, pp.119-127, 2020

2020

2020

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinin Sanat Eğitimi ve Örgüt Kültürüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Akdeniz A.

in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Muhsin Mumcu,Sami Baskın, Editor, LAP LAMBERT, Causani, pp.128-135, 2020

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

AKDENİZ A. (Executive)

2017 - 2017

2017 - 2017

Research Topic Selection of Academicians in Turkish Music State Conservatory

Project Supported by Higher Education Institutions

AKDENİZ A. (Executive)

Scientific Refereeing

June 2023

June 2023

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Turkish Academic Research Review

Other Indexed Journal

Artistic Activity

December 2023

December 2023

Özgür Filistin

Akdeniz A.

December 2023

December 2023

Şeb-i Arus

Akdeniz A.

November 2023

November 2023

24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri

Akdeniz A.

October 2023

October 2023

2024 YKS Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Töreni Programı

Akdeniz A.

October 2023

October 2023

AYBÜ Açılış Konseri

Akdeniz A.

September 2023

September 2023

Aşk Masalı

Akdeniz A.

December 2022

December 2022

Şeb-i Arus

Akdeniz A.

October 2022

October 2022

16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

October 2022

October 2022

Yedi Rengin Sesi

Akdeniz A.

June 2022

June 2022

2022 Sincan Akademi açılış konseri

Akdeniz A.

May 2022

May 2022

2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor şenlikleri Konser

Akdeniz A.

May 2022

May 2022

15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi Açılış Konseri

Akdeniz A.

May 2022

May 2022

Bir Hilal Uğruna Türkiye Aşkına

Akdeniz A.

April 2022

April 2022

FİGEN GENÇ KONSERİ

Akdeniz A.

April 2022

April 2022

Ahmet Hatipoğlu Anısına

Akdeniz A.

March 2022

March 2022

7'den 70'e Çanakkale Ruhu

Akdeniz A.

March 2022

March 2022

Yeşilçam Film Müzikleri

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

Semâ Töreni

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

Geçmişten Geleceğe Türk Din Musikisi

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

Abdülbâkî Nâsır Dede’nin Acembûselik Âyîn-i Şerîfi ve Semâ Töreni

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

“Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeseli tanıtım gecesi konseri

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

Alaeddin Yavaşca Konser

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

Fatih KOCA Konseri ve Sema Mukabelesi

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

ABB Acembûselik Âyîn-i Şerîfi ve Semâ Töreni

Akdeniz A.

December 2021

December 2021

Asım Akkuş Konseri ve Sema Mukabelesi

Akdeniz A.

November 2021

November 2021

YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ 3

Akdeniz A.

October 2021

October 2021

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi’nin 29 Ekim 2021(AÇILIŞ KONSERİ)

Akdeniz A.

October 2021

October 2021

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni (Konser)

Akdeniz A.

October 2021

October 2021

Mevlid-i Nebi Özel Konseri

Akdeniz A.

March 2021

March 2021

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Etkinliği

Akdeniz A.

March 2021

March 2021

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Akdeniz A.

November 2020

November 2020

13. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

October 2020

October 2020

2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılış konseri

Akdeniz A.

June 2020

June 2020

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

May 2020

May 2020

Bayram Selamı

Akdeniz A.

March 2020

March 2020

Hoş Sada

Akdeniz A.

December 2019

December 2019

ŞEB-İ ARUS

Akdeniz A.

November 2019

November 2019

MEVLİD-İ NEBİ

Akdeniz A.

November 2019

November 2019

NEBAHAT KONU (MÜZİKLİ SÖYLEŞİ)

Akdeniz A.

October 2019

October 2019

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Akdeniz A.

October 2019

October 2019

AHMET ÖZHAN (DİNLETİ)

Akdeniz A.

October 2019

October 2019

Lâ Mekan

Akdeniz A.

August 2019

August 2019

AYBÜ MEZUNİYET KONSERİ

Akdeniz A.

April 2019

April 2019

MEZUNİYET KONSERİ

Akdeniz A.

April 2019

April 2019

NÂR-I MIZRAP

Akdeniz A.

March 2019

March 2019

YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ 2

Akdeniz A.

January 2019

January 2019

TANBURİ CEMİL BEY SAZ ESERLERİ (Stüdyo Kaydı)

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

SÛZ-İ DİLÂRÂ ÂYÎN- İ ŞERÎFİ

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

DİNİ MUSİKİDE TESBİH VE ZİKİR KONSERİ

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

UD RESİTALİ (SİRTO, LONGA, KASAP HAVASI, KARŞILAMA VE ZEYBEKLER )

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

GÖKSEL BAKTAGİR - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

DİYANET TV LANSMAN GECESİ KONSER

Akdeniz A.

November 2018

November 2018

MELİHAT GÜLSES - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

November 2018

November 2018

NAĞMEDEN GÖNÜLE

Akdeniz A.

November 2018

November 2018

“Musikar” (Türk Tasavvuf Mûsikîsi Konseri)

Akdeniz A.

November 2018

November 2018

UD RESİTALİ (UDİ BESTEKÂRLAR )

Akdeniz A.

November 2018

November 2018

2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı Tasavvuf Müziği Konseri

Akdeniz A.

October 2018

October 2018

ELİF GÜREŞÇİ - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

October 2018

October 2018

CUMHURBAŞKANLIĞI TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

August 2018

August 2018

UKRAYNA TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

August 2018

August 2018

UD RESİTALİ (ODESSA)

Akdeniz A.

August 2018

August 2018

BAYRAM SELAMI 1-2-3. GÜN

Akdeniz A.

July 2018

July 2018

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Konseri

Akdeniz A.

June 2018

June 2018

”Âsitane İlâhi Topluluğu” Türk Tasavvuf Musıkîsi Konseri

Akdeniz A.

May 2018

May 2018

CSO TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

May 2018

May 2018

TRT NAĞME TAHİR AYDOĞDU - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

April 2018

April 2018

YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ

Akdeniz A.

March 2018

March 2018

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERİTESİ NAR-I MIZRAP

Akdeniz A.

January 2018

January 2018

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ÇEKİRDEK EĞİTİMİ PROGRAMI VI ve UYGULAMA STANDARTLARI ÇALIŞTAYI açılış konseri

Akdeniz A.

December 2017

December 2017

EGE ÜNİVERSİTESİ NAR-I MIZRAP

Akdeniz A.

December 2017

December 2017

Mevlidi Nebi-Türk Tasavvuf Müziği Konseri, AYBÜ

Akdeniz A.

December 2017

December 2017

AKDENİZ ÜNİVESİTESİ NAR-I MIZRAP

Akdeniz A.

December 2017

December 2017

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NAR-I MIZRAP

Akdeniz A.

July 2017

July 2017

TEK SEVDAMIZ VATANIMIZ

Akdeniz A.

May 2017

May 2017

SARAYBOSNA KONSERİ

Akdeniz A.

May 2017

May 2017

Türkiye’den Bosna’ya Ses ve Gönül Köprüsü, Konser

Akdeniz A.

December 2014

December 2014

TAHİR AYDOĞDU - ALPER AKDENİZ (Makam Sempozyumu – Türksoy Konseri)

Akdeniz A.

December 2014

December 2014

TRT RADYO DAİMA USTALARA SAYGI KONSERİ

Akdeniz A.

November 2014

November 2014

TAHİR AYDOĞDU - ALPER AKDENİZ (MIZRAPLARIN MUHABBETİ)

Akdeniz A.

October 2014

October 2014

TRT MÜZİK SAZLARIN DİLİ (5 BÖLÜM)

Akdeniz A.

September 2014

September 2014

Tellerden Dökülen Nağmeler

Akdeniz A.

January 2014

January 2014

TRT MÜZİK GÖNÜL BAHÇESİ (18 BÖLÜM)

Akdeniz A.

October 2011

October 2011

TRT AVAZ MULTİ KÜLTÜR FESTİVALİ

Akdeniz A.

March 2010

March 2010

Dost Mızraplar 2

Akdeniz A.

November 2009

November 2009

Dost Mızraplar

Akdeniz A.

March 2009

March 2009

KÂİNATIN SESİ SAZ MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

April 2008

April 2008

AŞKIN SESİ (GÖKSEL BAKTAGİR )

Akdeniz A.