Doç.Dr.

ALPER AKDENİZ


Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Anasanat Dalı

Biyografi

DOÇ. DR. ALPER AKDENİZ

Ankara doğumlu olan Alper Akdeniz, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarından birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarına Öğretim Görevlisi olarak atandı. Ud icrâsına dair tecrübelerinin ud eğitimine aktarılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bilimsel yayınlarında ud icrâsı alanındaki birikimini müzik eğitimi alanındaki altyapısı ile buluşturarak Türk Müziği Eğitimi alanına katkıda bulundu. Aynı zamanda eğitime dair yoğun birikimini uzun yıllardır değişik alanlarda verdiği derslerle öğrencileri ile paylaşmış, Toplu Uygulama’ dan Solfej ve Nazariyat’ a, kadar geniş bir konu yelpazesine haiz dersleri, icrâ dersleri ile beraber yürütmüştür. Yurtiçi ve yurtdışında ud sanatçısı olarak konser ve resitaller verdi, TV - Radyo programları, çeşitli sanatsal etkinlikler ve CD kayıtlarında yer aldı.  Alper Akdeniz halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Doktora

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Dr), Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanat Müziği (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Türk Sanat Müziği Bölümü, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2016 - 2019

2016 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2014 - 2016

2014 - 2016

Öğretim Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2003 - 2014

2003 - 2014

Öğretim Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Türk Sanat Müziği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

TOPLU UYGULAMA II

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI I

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ I

Lisans

Lisans

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ I

Lisans

Lisans

NAZARİYAT (MAKAM) 2

Lisans

Lisans

TOPLU UYGULAMA IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK DİN MUSİKİSİ ESERLERİNİN ANALİZİ

Lisans

Lisans

TOPLU UYGULAMA VI

Lisans

Lisans

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ III

Lisans

Lisans

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ VII

Lisans

Lisans

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ V

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ III

Lisans

Lisans

NAZARİYAT (MAKAM) 1

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ IV

Lisans

Lisans

UD EĞİTİMİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK MÜZİĞİ FORM VE USULLERİ

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ II

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ V

Lisans

Lisans

BİREYSEL KONSER I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI I

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ VIII

Lisans

Lisans

BİREYSEL KONSER II

Lisans

Lisans

TOPLU UYGULAMA III

Lisans

Lisans

KURAMSAL PROJE I

Lisans

Lisans

TOPLU UYGULAMA V

Lisans

Lisans

KURAMSAL PROJE II

Lisans

Lisans

DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ I

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ VII

Lisans

Lisans

ÇALGI EĞİTİMİ VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK DİN MUSİKİSİ REPERTUARI

Lisans

Lisans

TOPLU UYGULAMA I

Lisans

Lisans

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Nazariyatı II

Lisans

Lisans

Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi IV

Lisans

Lisans

Klasik Batı Müziğinin Temelleri III

Lisans

Lisans

Solfej ve Dikte I

Lisans

Lisans

Solfej ve Dikte II

Lisans

Lisans

Klasik Batı Müziğinin Temelleri IV

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Examination of Zeki Atkoşar’xxs Sazkâr Mevlevi Ritual in terms of pattern and aruz prosody

AKDENİZ A. , KUNDUROĞLU ERAT Z.

International Journal of Human Sciences, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

MÂHÛR FORM (YESEVİYYE)

AKDENİZ A. , ERZEN M.

The Journal of International Social Research, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

KAVVÂLİ DÎNÎ MÛSİKÎ TÜRÜNÜN MEVLEVİ TARİKATI İLE ÇİŞTÎ TARİKATI ARASINDAKİ BENZERLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

AKDENİZ A. , GEVAŞ İ.

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

GELİBOLU MEVLEVÎHANESİ’NDE YETİŞEN SABİR PARSA VE AHMED CELALEDDİN DEDE’NİN TÜRK DİN MÛSİKÎSİNE KATKILARI

PİŞKİN T., AKDENİZ A.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ŞEKERCİ UDİ HÂFIZ CEMİL EFENDİ’NİN UD TAKSİMLERİ’NİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

UD YAPIM USTALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

AKDENİZ A.

TİDSAD, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

RÂKIM ELKUTLU’YA AİT RAST TEVŞÎH’İN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

SED Sanat Eğitimi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

BOLÂHENK NÛRİ BEY’E AİT BUSELİK ÂYÎN-İ ŞERÎFİ’NİN İLK PEŞREV’İNİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Konservatuvar Öğrencilerinin ‘Sanat Eğitimi’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

AKDENİZ A. , Çarıkcı E.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Research topic selection of academics in Turkish music stateconservatory

PALTA A., AKDENİZ A.

New Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Assessing service quality in conservatory according to students’ opinions

AKDENİZ A. , PALTA A.

New Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Zeki Arif Ataergin’in Dilkeşhaveran Makamında Bestelemiş Olduğu 2 Eserin Makam, Usûl ve Ezgisel Yönden İncelenmesi

AKDENİZ A. , AKBULUT Y.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

OKURYAZARLIK ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

AKDENİZ A. , AYYILDIZ A.

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 5 - 07 Haziran 2020

2020

2020

DİVÂN-I KEBÎRDE BULUNAN BAZI NAZARİYAT NÜVELERİ

AKDENİZ A. , ÇUBUKCU M. S.

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 5 - 07 Haziran 2020

2019

2019

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkinTutumlarının İncelenmesi

Palta A., Akdeniz A.

V. ULUSLARARASI İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Mart 2019

2019

2019

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkinTutumlarının İncelenmesi

PALTA A., AKDENİZ A.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 23 Şubat - 25 Mart 2019

2018

2018

ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’E AİT DÖRT İLÂHİ’NİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

2016

2016

Investigating Individual Innovativeness Levels and Lifelong Learning Tendencies of Students in TMSC

AKDENİZ A. , KADI A.

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, 21 - 23 Temmuz 2016

2012

2012

The Development of Turkish Music Sound System Between 19 th and 20 th Centuries

AKDENİZ A.

The 2nd International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb, Hırvatistan, 12 - 14 Nisan 2012

Desteklenen Projeler

Sanatsal Etkinlik

Kasım 2020

Kasım 2020

13. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

Ekim 2020

Ekim 2020

2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılış konseri

Akdeniz A.

Haziran 2020

Haziran 2020

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Bayram Selamı

Akdeniz A.

Mart 2020

Mart 2020

Hoş Sada

Akdeniz A.

Aralık 2019

Aralık 2019

ŞEB-İ ARUS

Akdeniz A.

Kasım 2019

Kasım 2019

MEVLİD-İ NEBİ

Akdeniz A.

Kasım 2019

Kasım 2019

NEBAHAT KONU (MÜZİKLİ SÖYLEŞİ)

Akdeniz A.

Ekim 2019

Ekim 2019

AHMET ÖZHAN (DİNLETİ)

Akdeniz A.

Ekim 2019

Ekim 2019

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Akdeniz A.

Ekim 2019

Ekim 2019

Lâ Mekan

Akdeniz A.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

AYBÜ MEZUNİYET KONSERİ

Akdeniz A.

Nisan 2019

Nisan 2019

NÂR-I MIZRAP

Akdeniz A.

Nisan 2019

Nisan 2019

MEZUNİYET KONSERİ

Akdeniz A.

Mart 2019

Mart 2019

YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ 2

Akdeniz A.

Ocak 2019

Ocak 2019

TANBURİ CEMİL BEY SAZ ESERLERİ (Stüdyo Kaydı)

Akdeniz A.

Aralık 2018

Aralık 2018

DİYANET TV LANSMAN GECESİ KONSER

Akdeniz A.

Aralık 2018

Aralık 2018

SÛZ-İ DİLÂRÂ ÂYÎN- İ ŞERÎFİ

Akdeniz A.

Aralık 2018

Aralık 2018

GÖKSEL BAKTAGİR - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

Kasım 2018

Kasım 2018

MELİHAT GÜLSES - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

Ekim 2018

Ekim 2018

ELİF GÜREŞÇİ - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

Ağustos 2018

Ağustos 2018

UKRAYNA TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

TRT NAĞME TAHİR AYDOĞDU - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

CSO TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

Mart 2010

Mart 2010

Dost Mızraplar 2

Akdeniz A.

Kasım 2009

Kasım 2009

Dost Mızraplar

Akdeniz A.

Mart 2009

Mart 2009

KÂİNATIN SESİ SAZ MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

Nisan 2008

Nisan 2008

AŞKIN SESİ (GÖKSEL BAKTAGİR )

Akdeniz A.