Assoc. Prof.

ALPER AKDENİZ


Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Anasanat Dalı

Biography

DOÇ. DR. ALPER AKDENİZ

Ankara doğumlu olan Alper Akdeniz, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarından birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarına Öğretim Görevlisi olarak atandı. Ud icrâsına dair tecrübelerinin ud eğitimine aktarılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bilimsel yayınlarında ud icrâsı alanındaki birikimini müzik eğitimi alanındaki altyapısı ile buluşturarak Türk Müziği Eğitimi alanına katkıda bulundu. Aynı zamanda eğitime dair yoğun birikimini uzun yıllardır değişik alanlarda verdiği derslerle öğrencileri ile paylaşmış, Toplu Uygulama’ dan Solfej ve Nazariyat’ a, kadar geniş bir konu yelpazesine haiz dersleri, icrâ dersleri ile beraber yürütmüştür. Yurtiçi ve yurtdışında ud sanatçısı olarak konser ve resitaller verdi, TV - Radyo programları, çeşitli sanatsal etkinlikler ve CD kayıtlarında yer aldı.  Alper Akdeniz halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Müzik Eğitimi (Dr), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Sanat Müziği (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Selcuk University, Dilek Sabancı Conservatoıre, Department Of Turkısh Art Musıc, Turkey

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2014 - 2016

2014 - 2016

Lecturer

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2003 - 2014

2003 - 2014

Lecturer

Selcuk University, Dilek Sabancı Conservatoıre, Department Of Turkısh Art Musıc

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

2016 - Continues

2016 - Continues

Mevlana Exchange Program Coordinator

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

NAZARİYAT (MAKAM) 2

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA IV

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ ESERLERİNİN ANALİZİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA VI

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ III

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ VII

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ V

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ III

Undergraduate

Undergraduate

NAZARİYAT (MAKAM) 1

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ IV

Undergraduate

Undergraduate

UD EĞİTİMİ I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK MÜZİĞİ FORM VE USULLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ II

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ V

Undergraduate

Undergraduate

BİREYSEL KONSER I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ VIII

Undergraduate

Undergraduate

BİREYSEL KONSER II

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA III

Undergraduate

Undergraduate

KURAMSAL PROJE I

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA V

Undergraduate

Undergraduate

KURAMSAL PROJE II

Undergraduate

Undergraduate

DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ VII

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ VI

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ REPERTUARI

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU UYGULAMA I

Undergraduate

Undergraduate

YARDIMCI ÇALGI VE SES EĞİTİMİ VI

Postgraduate

Postgraduate

Türk Müziği Nazariyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi IV

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Batı Müziğinin Temelleri III

Undergraduate

Undergraduate

Solfej ve Dikte I

Undergraduate

Undergraduate

Solfej ve Dikte II

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Batı Müziğinin Temelleri IV

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Examination of Zeki Atkoşar’xxs Sazkâr Mevlevi Ritual in terms of pattern and aruz prosody

AKDENİZ A. , KUNDUROĞLU ERAT Z.

International Journal of Human Sciences, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

MÂHÛR FORM (YESEVİYYE)

AKDENİZ A. , ERZEN M.

The Journal of International Social Research, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

KAVVÂLİ DÎNÎ MÛSİKÎ TÜRÜNÜN MEVLEVİ TARİKATI İLE ÇİŞTÎ TARİKATI ARASINDAKİ BENZERLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

AKDENİZ A. , GEVAŞ İ.

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

GELİBOLU MEVLEVÎHANESİ’NDE YETİŞEN SABİR PARSA VE AHMED CELALEDDİN DEDE’NİN TÜRK DİN MÛSİKÎSİNE KATKILARI

PİŞKİN T., AKDENİZ A.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

ŞEKERCİ UDİ HÂFIZ CEMİL EFENDİ’NİN UD TAKSİMLERİ’NİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

RÂKIM ELKUTLU’YA AİT RAST TEVŞÎH’İN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

SED Sanat Eğitimi Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

UD YAPIM USTALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

AKDENİZ A.

TİDSAD, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

BOLÂHENK NÛRİ BEY’E AİT BUSELİK ÂYÎN-İ ŞERÎFİ’NİN İLK PEŞREV’İNİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Konservatuvar Öğrencilerinin ‘Sanat Eğitimi’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

AKDENİZ A. , Çarıkcı E.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Assessing service quality in conservatory according to students’ opinions

AKDENİZ A. , PALTA A.

New Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Research topic selection of academics in Turkish music stateconservatory

PALTA A., AKDENİZ A.

New Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Zeki Arif Ataergin’in Dilkeşhaveran Makamında Bestelemiş Olduğu 2 Eserin Makam, Usûl ve Ezgisel Yönden İncelenmesi

AKDENİZ A. , AKBULUT Y.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

OKURYAZARLIK ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

AKDENİZ A. , AYYILDIZ A.

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 5 - 07 June 2020

2020

2020

DİVÂN-I KEBÎRDE BULUNAN BAZI NAZARİYAT NÜVELERİ

AKDENİZ A. , ÇUBUKCU M. S.

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 5 - 07 June 2020

2019

2019

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkinTutumlarının İncelenmesi

Palta A., Akdeniz A.

V. ULUSLARARASI İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019

2019

2019

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sanata ve Yaşam Doyumuna İlişkinTutumlarının İncelenmesi

PALTA A., AKDENİZ A.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 23 February - 25 March 2019

2018

2018

ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’E AİT DÖRT İLÂHİ’NİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

AKDENİZ A.

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018

2016

2016

Investigating Individual Innovativeness Levels and Lifelong Learning Tendencies of Students in TMSC

AKDENİZ A. , KADI A.

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, 21 - 23 July 2016

2012

2012

The Development of Turkish Music Sound System Between 19 th and 20 th Centuries

AKDENİZ A.

The 2nd International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb, Croatia, 12 - 14 April 2012

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

AKDENİZ A. (Executive)

2017 - 2017

2017 - 2017

Research Topic Selection of Academicians in Turkish Music State Conservatory

Project Supported by Higher Education Institutions

AKDENİZ A. (Executive)

Artistic Activity

November 2020

November 2020

13. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

October 2020

October 2020

2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılış konseri

Akdeniz A.

June 2020

June 2020

12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi

Akdeniz A.

May 2020

May 2020

Bayram Selamı

Akdeniz A.

March 2020

March 2020

Hoş Sada

Akdeniz A.

December 2019

December 2019

ŞEB-İ ARUS

Akdeniz A.

November 2019

November 2019

MEVLİD-İ NEBİ

Akdeniz A.

November 2019

November 2019

NEBAHAT KONU (MÜZİKLİ SÖYLEŞİ)

Akdeniz A.

October 2019

October 2019

Lâ Mekan

Akdeniz A.

October 2019

October 2019

AHMET ÖZHAN (DİNLETİ)

Akdeniz A.

October 2019

October 2019

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Akdeniz A.

August 2019

August 2019

AYBÜ MEZUNİYET KONSERİ

Akdeniz A.

April 2019

April 2019

NÂR-I MIZRAP

Akdeniz A.

April 2019

April 2019

MEZUNİYET KONSERİ

Akdeniz A.

March 2019

March 2019

YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ 2

Akdeniz A.

January 2019

January 2019

TANBURİ CEMİL BEY SAZ ESERLERİ (Stüdyo Kaydı)

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

SÛZ-İ DİLÂRÂ ÂYÎN- İ ŞERÎFİ

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

DİYANET TV LANSMAN GECESİ KONSER

Akdeniz A.

December 2018

December 2018

GÖKSEL BAKTAGİR - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

November 2018

November 2018

MELİHAT GÜLSES - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

October 2018

October 2018

ELİF GÜREŞÇİ - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

August 2018

August 2018

UKRAYNA TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

May 2018

May 2018

CSO TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

May 2018

May 2018

TRT NAĞME TAHİR AYDOĞDU - ALPER AKDENİZ

Akdeniz A.

March 2010

March 2010

Dost Mızraplar 2

Akdeniz A.

November 2009

November 2009

Dost Mızraplar

Akdeniz A.

March 2009

March 2009

KÂİNATIN SESİ SAZ MÜZİĞİ KONSERİ

Akdeniz A.

April 2008

April 2008

AŞKIN SESİ (GÖKSEL BAKTAGİR )

Akdeniz A.