General Information

Institutional Information: Islami Ilimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Din Bilimleri
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

34

Project

3

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Kişisel Bilgiler
Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi) Gazisi Abdullah OĞUZHAN’ın 13 çocuğundan 12. olarak Osmaniye’de dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamlayana kadar Osmaniye’de yaşadı. 1984 yılından liseyi bitirip üniversite eğitimi için geldiği Ankara’da yaşıyor. Evli, 1991 doğumlu bir erkek ile 1992 ve 1993 doğumlu iki kız çocuğu annesi.

Eğitim
1984 yılında Osmaniye İHL’yi derece ile bitirdikten sonra aynı yıl girdiği Orta Doğu Teknik Üniversite Kamu Yönetimi bölümünden 1991’da mezun oldu. Dört dönem başörtüsü nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları sebebiyle üniversiteyi iki yıl gecikmeli tamamlayabildi. Bu süreçte gördüklerini ve yaşadıklarını Bir Başörtüsü Günlüğü- ODTÜ Anıları adıyla kitap olarak 1996 yılında yayınladı.
Yüksek lisansını 1996 yılında siyaset bilimi alanında Modern ve Postmodern Feminist Akmlar  başlıklı teziyle Kırıkkale Üniversitesinde tamamladı.
Doktora derecesini yine siyaset bilimi alanında, Siyasi Partilerin Kadın Politikalarına Karşı, Kadınların Tutumlarıbaşlıklı teziyle, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nde aldı.
2010’da Ankara Üniversite İlahiyat Fakültesinden lisans derecesi aldı.
2 Nisan 5015'de Din Sosyolojisi Bilim Alanında doçent unvanı aldı.

Çalışma Hayatı
1994 yılında başladığı Kırıkkale Üniversitesinde Araştırma Görevliliğine, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle, 1998 yılında son verildi. Üniversiteye karşı açtığı davayı idare mahkemesinde kazandı ancak Danıştay’da  kaybetti.
1998 yılından 2006 yılına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi bağlı bir şirkette müfettiş olarak çalıştı. Bu sürede müfettişlikle beraber Kalite Yönetim Sistemi sorumluluğunu da yürüttü. ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Yönetim Sisteminde uzmanlaştı. Bu konuyla ilgili birçok sertifika aldı. Ayrıca da Yönetim ve Denetleme ile ilgili İngiltere’den Uluslararası Kalite Denetçi Belgesi aldı.
2006’da Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2012’de Diyanet İşleri Uzmanı oldu. Halen aynı görevi yürütmektedir.
Diyanetteki görevi sırasında Kurum adına yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda eğitim programı, seminer ve toplantı düzenledi; ayrıca bu faaliyetlere konuşmacı ve eğitimci olarak katkıda bulundu. Yurtdışına gönderilen din görevlilerine bilgi ve oryantasyon eğitimleri verdi. Batı Trakya, Bulgaristan, Tacikistan, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya’da aile-eğitim-dini yayınlarla ilgili çeşitli çalışmalarda bulundu. Özellikle Kadın ve Aile konularında Avrupa’da 126 yerde seminer tertip etti ve uluslararası toplantılarda bulundu. Bu bağlamda 8 Eylül 2011’de Diyanet görevlisi olarak Türkiye’yi temsilen UNESCO’da yapılan  “The Role of Women and Family in Development of the Islamic Countries” başlıklı bir uluslararası toplantıda tebliğ sundu.
Son yıllarda özellikle yurt dışındaki kadınların sorunlarına eğilen bilimsel çalışmalar yürüttü. Bu çerçevede Almanya’da yaşayan Türk kadınlarının durumunu ortaya koyan kapsamlı bir çalışma yaptı ve sonuçlarını Almanya’da Yaşayan Türk Kadınları adıyla kitap olarak yayınladı.  Halen bir üniversite bünyesinde yürütülen Almanya’da “karma evlilikler” konulu bir araştırmada araştırmacı olarak katkıda bulunuyor.

Kitaplar
Kadın, siyaset, dindarlık, eksenli Türkçe ve İngilizce makaleleri yanında aşağıdaki kitapları yayınlanmıştır.
Bir Başörtüsü Günlüğü: ODTÜ Anıları. İz Yayıncılık, İstanbul 1996.
Modern ve Postmodern Feminizm, Birinci baskı: İz Yayıncılık, İstanbul 1997. İkinci Baskı: Sentez Yayıncılık 2014. (Bu kitap Arnavutça'ya çevrilmiş ve 2006 yılında Logosa yayın evi tarafından yayınlanmıştır.)
Aile Huzuru, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2008.
Almanya’da Yaşayan Türk Kadınları: Durumları, Sorunları, Din ve Diyanet Algıları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010.
Türkiye’de Kadın ve Siyaset, Kadim Yayınlar, Ankara 2015.

 

Contact

Email
zekiyedemir@aybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/zdemir
Office Phone
+90 312 906 1693
Office
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi C-Blok Esenboğa/ANKARA
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi C-Blok Esenboğa/ANKARA