Prof. YUSUF ZİYA TAŞKAN


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Mali Hukuk


Research Areas: Tax Law

Metrics

Publication

32

Thesis Advisory

10

Education Information

1995 - 1999

1995 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

1986 - 1991

1986 - 1991

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Vergi matrahının belirlenmesinde özel kıyaslama yöntemi

Istanbul University

1995

1995

Postgraduate

Marka hakkı ve tescilli marka üzerindeki hakkın korunması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Research Areas

Tax Law

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2008 - 2011

2008 - 2011

Professor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2002 - 2008

2002 - 2008

Associate Professor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2000 - 2002

2000 - 2002

Assistant Professor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1994 - 2000

1994 - 2000

Lecturer

Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

1993 - 1994

1993 - 1994

Research Assistant

Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

Managerial Experience

2017 - 2021

2017 - 2021

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Council of Higher Education (CoHE) Supervisory Board Member

Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Kurumlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

2011 - 2012

2011 - 2012

Dean

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2004 - 2011

2004 - 2011

Head of Department

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Head of Department

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2002 - 2004

2002 - 2004

Vice Dean

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2000 - 2001

2000 - 2001

Assistant Director of the Institute

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

Genel Vergi Hukuku Analizi

Türk Vergi Sistemi Analizi

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Güncel Vergi Hukuku Sorunları

Türk Vergi Sistemi

Vergi Hukuku

Bilimsel Araştırma Metodları ve Bilim Ahlakı

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Advisor)

S.ÖZKAN(Student)

2018

2018

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Advisor)

M.NUR(Student)

2011

2011

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Advisor)

B.DEMİRGİL(Student)

2010

2010

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Advisor)

Y.KOCAEL(Student)

2010

2010

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Advisor)

D.BOZDOĞAN(Student)

2010

2010

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Advisor)

O.DURAN(Student)

2009

2009

Postgraduate

Türk vergi ceza sisteminin etkinliği ve bir uygulama

Taşkan Y. Z. (Advisor)

F.PEKŞEN(Student)

2008

2008

Postgraduate

Danıştay kararları ışığında re'sen vergi tarhı

Taşkan Y. Z. (Advisor)

M.GÜNDOĞDU(Student)

Articles Published in Other Journals

2007

2007

Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku Bakımından Tacir Esnaf Ayrımı

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM , no.171, pp.232-237, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Vergi Borcunun Tahakkuku ve Kesinleşmesi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI , no.200, pp.157-166, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM , no.78, pp.154-162, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Gelir Vergisinde Matrah Belirleme Yöntemleri

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI , no.133, pp.109-118, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Bütçe Yasası ile Getirilen 6 Aylık Vergi Avantajları

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM , no.80, pp.191-194, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Düzeltme Talebi ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM , no.74, pp.131-139, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Yönetim Kurulunun Toplanmadan Karar Alabilmesi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM , no.66, pp.110-115, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

2018

2018

Vergi Hukuku

Taşkan Y. Z.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018

2010

2010

Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri

Taşkan Y. Z.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010

2007

2007

Taşkan Y. Z.

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007