Prof.

YUSUF ZİYA TAŞKAN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Education Information

1995 - 1999

1995 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

1986 - 1991

1986 - 1991

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Vergi matrahının belirlenmesinde özel kıyaslama yöntemi

Istanbul University

1995

1995

Postgraduate

Marka hakkı ve tescilli marka üzerindeki hakkın korunması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Research Areas

Tax Law

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2008 - 2011

2008 - 2011

Professor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2002 - 2008

2002 - 2008

Associate Professor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2000 - 2002

2000 - 2002

Assistant Professor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1994 - 2000

1994 - 2000

Lecturer

Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

1993 - 1994

1993 - 1994

Research Assistant

Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

Managerial Experience

2017 - 2021

2017 - 2021

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Council of Higher Education (CoHE) Supervisory Board Member

Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Kurumlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

2011 - 2012

2011 - 2012

Dean

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2004 - 2011

2004 - 2011

Head of Department

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Head of Department

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2002 - 2004

2002 - 2004

Vice Dean

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2000 - 2001

2000 - 2001

Assistant Director of the Institute

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Genel Vergi Hukuku Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Türk Vergi Sistemi Analizi

Doctorate

Doctorate

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Doctorate

Doctorate

Güncel Vergi Hukuku Sorunları

Undergraduate

Undergraduate

Türk Vergi Sistemi

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Metodları ve Bilim Ahlakı

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Consultant)

S.ÖZKAN(Student)

2018

2018

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Consultant)

M.NUR(Student)

2011

2011

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Consultant)

B.DEMİRGİL(Student)

2010

2010

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Consultant)

Y.KOCAEL(Student)

2010

2010

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Consultant)

D.BOZDOĞAN(Student)

2010

2010

Postgraduate

Taşkan Y. Z. (Consultant)

O.DURAN(Student)

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Türk Vergi Hukuku Bakımından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı Kararları

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ DÜNYASI, no.446, pp.6-13, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

2017 Anayasa Değişikliklerinin Vergi Hukukunun Bazı Kaynaklarına İlişkin Sonuçları

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.349, pp.9-17, 2017 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yöntemlerinin Alternatif Değeri

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.221, pp.131-137, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözümden Yargısal Çözüme Geçiş

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ DÜNYASI, no.309, pp.118-122, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku Bakımından Tacir Esnaf Ayrımı

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.171, pp.232-237, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Uygulanmasında Bir Sorun Olasılığı ve Öneriler

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.227, pp.120-125, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Gelir Vergisi Kanununun Kanunlaştırma Tekniği Açısından Eleştirisi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.212, pp.130-137, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Vergi Borcunun Tahakkuku ve Kesinleşmesi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.200, pp.157-166, 2005 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Anonim ve Limited Şirketlerde Hisse Devri

TAŞKAN Y. Z. , ERTAŞ F. C.

MÜKELLEFİN DERGİSİ, no.100, pp.56-62, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Anonim ve Limited Şirketlerde Yetki Verilmesi ve Verilen Yetkilerin Sınırlandırılması

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.85, pp.204-209, 2000 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Vergisel Sorumluluk

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.145, pp.143-151, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.78, pp.154-162, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Hukuk Mahkemelerine Yansıyan Bireysel Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ DÜNYASI, no.218, pp.132-143, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Şirketlerde Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmeyenlere Uygulanabilecek Yaptırımlar

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.81, pp.140-144, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Vergi Hukukunda Genel Düzenleyici İşlemlerin Dava Konusu Edilmesi

TAŞKAN Y. Z.

MÜKELLEFİN DERGİSİ, no.80, pp.23-27, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Gelir Vergisinde Matrah Belirleme Yöntemleri

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, no.133, pp.109-118, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Hisse Senedi Çıkarmayan Şirketlerde Hisse Satışının Vergi Riski

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.79, pp.167-172, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Bütçe Yasası ile Getirilen 6 Aylık Vergi Avantajları

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.80, pp.191-194, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Düzeltme Talebi ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.74, pp.131-139, 1999 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

4369 Sayılı Yasa Karşısında Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Yargılamasındaki İşlevi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.72, pp.164-167, 1998 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Gelir Tanımında Değişiklik ve Özel Kıyaslama Yöntemi

TAŞKAN Y. Z.

MÜKELLEFİN DERGİSİ, no.72, pp.14-29, 1998 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Vergi Yargısında Bağlantılı Davalar ve Davaların Birleştirilmesi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.68, pp.138-144, 1998 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Yönetim Kurulunun Toplanmadan Karar Alabilmesi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, no.66, pp.110-115, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

2018

2018

Vergi Hukuku

Taşkan Y. Z.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018

2010

2010

Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri

Taşkan Y. Z.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010

2007

2007

Taşkan Y. Z.

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007