Prof.Dr.

YUSUF ZİYA TAŞKAN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

1992 - 1995

1992 - 1995

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

1986 - 1991

1986 - 1991

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Vergi matrahının belirlenmesinde özel kıyaslama yöntemi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

1995

1995

Yüksek Lisans

Marka hakkı ve tescilli marka üzerindeki hakkın korunması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Vergi Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Prof.Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2002 - 2008

2002 - 2008

Doç.Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2000 - 2002

2000 - 2002

Yrd.Doç.Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1994 - 2000

1994 - 2000

Öğretim Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

1993 - 1994

1993 - 1994

Araştırma Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi

Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Kurumlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

2011 - 2012

2011 - 2012

Dekan

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2004 - 2011

2004 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Bölüm Başkanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2002 - 2004

2002 - 2004

Dekan Yardımcısı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2000 - 2001

2000 - 2001

Enstitü Müdür Yardımcısı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Genel Vergi Hukuku Analizi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Vergi Sistemi Analizi

Doktora

Doktora

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Doktora

Doktora

Güncel Vergi Hukuku Sorunları

Lisans

Lisans

Türk Vergi Sistemi

Lisans

Lisans

Vergi Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Metodları ve Bilim Ahlakı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Türk Vergi Hukuku Bakımından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı Kararları

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ DÜNYASI, sa.446, ss.6-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

2017 Anayasa Değişikliklerinin Vergi Hukukunun Bazı Kaynaklarına İlişkin Sonuçları

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.349, ss.9-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yöntemlerinin Alternatif Değeri

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.221, ss.131-137, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözümden Yargısal Çözüme Geçiş

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ DÜNYASI, sa.309, ss.118-122, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku Bakımından Tacir Esnaf Ayrımı

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.171, ss.232-237, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Uygulanmasında Bir Sorun Olasılığı ve Öneriler

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.227, ss.120-125, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Gelir Vergisi Kanununun Kanunlaştırma Tekniği Açısından Eleştirisi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.212, ss.130-137, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Vergi Borcunun Tahakkuku ve Kesinleşmesi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.200, ss.157-166, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Anonim ve Limited Şirketlerde Hisse Devri

TAŞKAN Y. Z. , ERTAŞ F. C.

MÜKELLEFİN DERGİSİ, sa.100, ss.56-62, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Anonim ve Limited Şirketlerde Yetki Verilmesi ve Verilen Yetkilerin Sınırlandırılması

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.85, ss.204-209, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Vergisel Sorumluluk

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.145, ss.143-151, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.78, ss.154-162, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Hukuk Mahkemelerine Yansıyan Bireysel Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ DÜNYASI, sa.218, ss.132-143, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Şirketlerde Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmeyenlere Uygulanabilecek Yaptırımlar

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.81, ss.140-144, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Vergi Hukukunda Genel Düzenleyici İşlemlerin Dava Konusu Edilmesi

TAŞKAN Y. Z.

MÜKELLEFİN DERGİSİ, sa.80, ss.23-27, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Gelir Vergisinde Matrah Belirleme Yöntemleri

TAŞKAN Y. Z.

VERGİ SORUNLARI, sa.133, ss.109-118, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Hisse Senedi Çıkarmayan Şirketlerde Hisse Satışının Vergi Riski

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.79, ss.167-172, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Bütçe Yasası ile Getirilen 6 Aylık Vergi Avantajları

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.80, ss.191-194, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Düzeltme Talebi ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.74, ss.131-139, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Uygulama Örnekleri ile Anonim Şirketlerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ve Sermaye Artırımı

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.66, ss.146-156, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

4369 Sayılı Yasa Karşısında Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Yargılamasındaki İşlevi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.72, ss.164-167, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Gelir Tanımında Değişiklik ve Özel Kıyaslama Yöntemi

TAŞKAN Y. Z.

MÜKELLEFİN DERGİSİ, sa.72, ss.14-29, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Vergi Yargısında Bağlantılı Davalar ve Davaların Birleştirilmesi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.68, ss.138-144, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Yeni Vergi Yasa Tasarısının Işığında Limited Şirketlerde Ortakların Kamu Borçlarından Sorumluluğu

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.64, ss.129-135, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Yönetim Kurulunun Toplanmadan Karar Alabilmesi

TAŞKAN Y. Z.

YAKLAŞIM, sa.66, ss.110-115, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Vergi Hukuku

Taşkan Y. Z.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018

2010

2010

Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri

Taşkan Y. Z.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010

2007

2007

Vergi Yargılaması Hukukunda Görev ve Yetki

Taşkan Y. Z.

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007