Dr.Öğr.Üyesi

YELİZ ŞANLI ATAY


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Eğitim Bilgileri

2004 - 2011

2004 - 2011

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Dr), Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

1993 - 1999

1993 - 1999

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları: Sığınma Hakkı

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2012 - 2018

2012 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

ŞANLI ATAY Y.

Amme Idaresi Dergisi, cilt.48, sa.3, ss.1-39, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri

ŞANLI ATAY Y.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.579-593, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Birlikte Kullanımdaki Sağlık Tesislerinde Çalışan Akademik Unvanlı Personelin Tabi Olduğu Ek Göstergelerdeki Farklılık Sorunu

ŞANLI ATAY Y.

İnsan Hakları Yıllığı, cilt.35, sa.2017, ss.31-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

6306 sayılı Kanun Çerçevesinde Riskli Alan Kararı

ŞANLI ATAY Y.

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.25, sa.4, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Memurluğa Girişin Genel Bir Şartı Olarak Güvenlik Soruşturması

ŞANLI ATAY Y.

İnsan Hakları Yıllığı, cilt.34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İdari İşlemde Başvuru Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü

ŞANLI ATAY Y.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.96, ss.293-315, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Elektrik Piyasası ya da Elektrik Kamu Hizmeti

ŞANLI ATAY Y.

Mülkiye, cilt.31, sa.254, ss.51-71, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Anayasa Değişikliğinin Uzanamadığı Yer: Uyarma ve Kınama Cezalarının Denetimi ve Bir Danıştay Kararı

ŞANLI Y.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.70, ss.112-134, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Afetler ve İdarenin Hukuki Sorumluluğu

ŞANLI ATAY Y.

International Disaster and Resilience Congress, 26 - 28 Haziran 2019

2019

2019

Devletin Kural Koyma Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

ŞANLI ATAY Y.

Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu, 17 - 18 Mayıs 2019

2018

2018

Merkez-Yerel İlişkilerinde Güncel Gelişmeler: Yerel Yönetimlerin Organları Üzerindeki Vesayet Yetkisi

ŞANLI ATAY Y.

Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve izmir Sempozyumu, 15 - 17 Kasım 2018

2018

2018

İdarenin Hukuki Sorumluluğu

Şanlı Atay Y.

Hukuk Sisteminde Tazminat ve Mesuliyet Kuralları Çalıştayı, Nevşehir, Türkiye, 26 Ekim 2018

2013

2013

Enerji Sektörü ve Kamu Hizmeti

ŞANLI ATAY Y.

Enerjide Kamu Hizmeti ve Özelleştirme Çalıştayı, Türkiye, 19 Ocak 2013

2012

2012

Kadının Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Düşündürdükleri

ŞANLI ATAY Y.

Uluslararası Kadın Konferansı, Kadın Olmak Farkındalık ve Özgürleşme, 9 - 11 Mayıs 2012

2009

2009

Elektrik Hizmeti Kamu Hizmetidir

ŞANLI ATAY Y.

Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2009

2006

2006

“Sığınma Hakkı: İnsan Olmanın Soyut Çıplaklığı”

ŞANLI ATAY Y.

İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin Hukuki Rejimi

Şanlı Atay Y.

Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2021

2018

2018

Afet Risklerinin Azaltılmasında Katılım

ŞANLI ATAY Y.

AFET RİSK AZALTMA POLİTİKALARI, Aslı Akay, Emrah Pekkan, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.38-64, 2018

2017

2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Afet Yönetimi Sistemi İçindeki Yeri, Görev ve Sorumlulukları

ŞANLI ATAY Y. , Ütük U.

AFET YÖNETİMİ-II, Bülent Özmen, Editör, AçıkÖğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, ss.136-163, 2017

2013

2013

Korsika

ŞANLI ATAY Y.

KAMU YÖNETİMİ ÜLKE İNCELEMELERİ, Koray Karasu, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.135-143, 2013

Ansiklopedide Bölümler