Genel Bilgiler

Biyografi

Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş 1999 yılında Şanlıurfa Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde derece ile tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Deveci Bozkuş, 2011 yılından itibaren ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde göreve başlamıştır.


Deveci Bozkuş 2012 yılında aldığı YÖK Bursu ile Amerika’ya gitmiş, burada  University of California, Los Angeles (UCLA)'da Ermeni sorunu, diaspora ve parlamento kararları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Deveci Bozkuş 2015 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında eser ve sözlü sınavlarından başarı ile geçerek Doçentlik unvanını almıştır.

 

Deveci Bozkuş 2019 yılında ise TÜBİTAK bursuyla İngiltere'de Osmanlı- Ermeni modernleşme tarihi ve gayrimüslimler üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. 

 

Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Dil-Edebiyat disiplinlerini bir arada çalışan Deveci Bozkuş; Kafkasya, Dağlık Karabağ Sorunu, Ermeni Sorunu, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım vb. konularda çeşitli eğitimler almıştır. Uzun yıllar Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nde Güney Kafkasya Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte ayrıca Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’da Review of Armenian Studies ve Ermeni Araştırmaları dergilerinin editörlük görevlerinde de bulunmuştur. Deveci Bozkuş ayrıca Polis Akademisi ve Türk Tarih Kurumu’nda Ermeni sorunu ve Ermeni dili konularında araştırmacılara ve akademisyenlere çeşitli eğitimler ve seminerler de vermiştir.

 

Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Kafkasya, Dağlık Karabağ Sorunu, Soğuk Savaş, 1915 Olayları ve Soykırım konuları kapsamında Armenian Question In International Politics, History and Politics In The Caucasus, Politics of Caucasus and Central Asia, Turkish-Armenian Relations from Ottoman Empire to the Republican Era vb. konularda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Deveci Bozkuş 2019 yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi I, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I-II ve İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü derslerini vermektedir.


Deveci Bozkuş modernleşme, terör, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, diaspora, Dağlık Karabağ sorunu, parlamento kararları vb. alanlarda ulusal ve uluslararası akademik platformlarda Türkiye’yi temsil eden akademisyenler arasında yer almakta olup bu konularla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası projeler üretmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda kitap, makale, proje ve araştırma çalışmaları bulunan Doç. Dr. Deveci Bozkuş, dış politika ve Kafkasya, Ermeni sorunu, Dağlık Karabağ Sorunu vb. konularda televizyon programlarına konuk olarak katılmaktadır. 


Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş iyi derecede İngilizce, Farsça, Ermenice ve Osmanlıca (Matbu-Rika) bilmektedir.


Araştırma Alanları

 

Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Dünyada Türk İmajı, Diaspora, Parlamento Kararları,  Kafkasya, Dağlık Karabağ Sorunu, Ermeni Sorunu, Modernleşme, Osmanlı İmparatorluğu, Tarih Ders Kitapları. 

 

 

 

Kitaplar:

 

·      Yıldız Deveci Bozkuş YDB), XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Entelektüeller, ISBN: 978 625 402 319 4, Nobel Yayınları, Ankara, Temmuz 2020.

·      YDB, (Edt.), Tufan Koç, Doğu Ermenice Temel Dilbilgisi, ISBN: 978 605 7698 261, Delta Kültür Yayınevi, Ankara, Temmuz 2020.

·      YDB (Edt.), M.S.Bilgin, 1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri, ISBN: 9789751742285, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, Eylül, 2019.

·      YDB, Ermeni Edebiyatı’nın Mümtaz Şair ve Yazarı HOVHANNES TUMANYAN’ın Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği, ISBN: 978 605 9147 590,  Hece-Harf Eğitim Yayınları, Ankara, Nisan 2018.

·      YDB, (Edt.), Abdulmuttalip Işıdan, Mahmut Caduk, Serpil Yıldırım, Uluslararası Ortadoğu Kongresi Bildiri Kitabı, Volume I., Takım No: 978 605 8201 200, ISBN: 978-605-82012-1-7, Ankara, 2017.

·      YDB, E.Bekçi Arı, The Change in The Perceptions of Southern Caucasian Students on Turkey Before and After Their Arrival in Turkey, Bostancı  Kırtasiye  &  Matbaacılık,  İstanbul, 2017.

·      YDB, Güney Kafkasya Kökenli Öğrencilerin Türkiye’ye  Gelmeden Önceki ve Geldikten Sonraki Türkiye Algılarının Değişimi, Bostancı  Kırtasiye  &  Matbaacılık,  İstanbul, 2017.

·      YDB, Ermeni Ders Kitaplarında Türkler, Tepav Yayınları, ISBN: 9789944927727, Haziran, 2016.

·      YDB, Ermenice Dil Kartları, Delta Kültür Yayınları, Ankara, ISBN: 978 605 5183 394, 2013.

·      YDB, Türk’ü “Öğretmek”: Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi, Dora Yayınları, bursa, ISBN: 978 605 4798 360, 2013.

·      YDB, Parlamento Kararları ve Yabancı Basında Ermeni Sorunu, Sistem Ofset Yayıncılık, ISBN: 9759205492, Ankara, 2013.

·      YDB & S.D.Küçüker (SDK), Armenia: Ermeniler ve Eskiçağ’da Armenia Bölgesi, Genesis Yayınları, Ankara, ISBN: 978 605 5410 292, 2012.

 

 

 

 

 

Kurum Bilgileri

Birim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Ana Bilim Dalı
Ermeni Dili ve Edebiyatı

İletişim

Web Sayfası
https://avesis.aybu.edu.tr/ydevecibozkus
İş Telefonu
+90 0312 906 1000 Dahili: 1434