Genel Bilgiler

Biyografi

1981 yılında Şanlıurfa’da doğan Yıldız Deveci Bozkuş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Lisans eğitimine başlamıştır. Lisans döneminde Fars Dili ve Edebiyatı derslerinin yanı sıra ikinci dil olarak Ermenice bölümünden de dersler alarak dil altyapısını geliştirmiş ve 2003 yılında iyi bir derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Kültürü alanında yüksek lisansa başlamıştır. 2003 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde Ermeni Araştırmaları Enstitüsünün düzenlemiş olduğu makale yarışmasına katılarak Teşvik ödülü almış sonrasında ise 2004 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nde uzman olarak göreve başlamıştır. Review of Armenian Studies ve Ermeni Araştırmaları dergilerinin editörlük görevlerinde bulunmuş, Stratejik Analiz vb. dergilerde Ermeni Sorunu, Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Kafkasya vb. konularda çeşitli makaleler yazmıştır. 2006 yılında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamış ve aynı yıl yine Ankara Üniversitesi’nde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktoraya başlamıştır. 2011 yılında ‘Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası (1965-2007)’ konulu teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011’de ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır. Yerli ve yabancı sayılı akademik dergilerde makaleler yazarak dil, tarih ve uluslararası ilişkiler literatürüne çok sayıda katkılarda bulunmuştur. 2012 yılında YÖK bursuyla University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Near Eastern Languages and Cultures (NELC), The Armenian Studies Program adlı bölümde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Eylül 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Doçent olmuştur.

İlk kitabı olan Armenia: Ermeniler ve Eskiçağ’da Armenia Bölgesi adlı çalışması Sultan Deniz Küçüker ile birlikte Genesis Yayınlarından Ankara’da 2012’de yayınlanmıştır. Doktora çalışması olan Parlamento Kararları ve Yabancı Basında Ermeni Sorunu adlı çalışması ise Sistem Yayınlarından Ankara’da 2013 yılında yayınlanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK Projesi olarak hazırlanan Türk’ü Öğretmek: Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi başlıklı çalışması da Dora Yayınlarından Bursa’da 2013’te çıkmış ve yine aynı yıl Ankara’da birde Delta Yayınlarından çıkan Ermenice Dil Kartları adlı bir çalışması bulunmaktadır. 2016 yılında Tepav Yayınlarından Ermeni Ders Kitaplarında Türkler konulu kitabı, 2017’de ise The Change in The Perceptions of Southern Caucasian Students on Turkey Before and After Their Arrival in Turkey konulu kitabı çıkmıştır. 2017 yılında yayınlanan bir diğer eseri ise editörlüğünü yaptığı Uluslararası Ortadoğu Kongresi Bildiri Kitabı olmuştur. 2018 yılında ise Ermeni Edebiyatı’nın Mümtaz Şair ve Yazarı HOVHANNES TUMANYAN’ın Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği başlıklı kitabı yayınlanmıştır. 2019 yılında editörlüğünü yaptığı 1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri adlı eseri ise Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları’ndan çıkmıştır. 2019 yılında ayrıca TÜBİTAK 2219 bursuyla The Armenian intellectuals in the Ottoman empire: The Ottoman Turkish works (architectural, linguistic, literary, legal etc) of the Armenians and the role of these works in the Turkish intellectual life of the time (1800-1922) başlıklı bir konuda University of London’da doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, iyi derecede İngilizce, Farsça, Ermenice ve Osmanlıca (Matbu-Rika) bilmektedir.

 

 

Kurum Bilgileri

Birim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Ana Bilim Dalı
Ermeni Dili ve Edebiyatı

İletişim

Web Sayfası
https://avesis.aybu.edu.tr/ydevecibozkus
İş Telefonu
+90 0312 906 1000 Dahili: 1434