Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü


SARITAŞ A.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.4, no.5, pp.195-218, 2018 (Peer-Reviewed Journal)