Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2017 Doç.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2010 Yrd.Doç.Dr.

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2008 Öğretim Görevlisi Dr.

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2008 Uzman

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2005 Öğretim Görevlisi Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans HYPERTENSİON

 • Yüksek Lisans AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • Yüksek Lisans KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARI

 • Yüksek Lisans AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

 • Doktora AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE YAKLAŞIM

 • Yüksek Lisans ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

 • Yüksek Lisans RENAL TÜBÜLER HASTALIKLAR

 • Yüksek Lisans VASCULITIS

 • Yüksek Lisans CHRONİC RENAL DİSEASES

 • Yüksek Lisans RENAL TUBULOPATHIES

 • Yüksek Lisans URINARY TRACT INFECTIONS

 • Yüksek Lisans VASKÜLİT

 • Yüksek Lisans PERIODIC FEVER SYNDROMES

 • Yüksek Lisans KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • Yüksek Lisans COLLAGEN TİSSUE DİSEASES

 • Yüksek Lisans HİPERTANSİYON

 • Yüksek Lisans ACUTE RENAL FAİLURE

 • Yüksek Lisans periyodik ateş sendromları

 • Yüksek Lisans renal tubular diseases

 • Yüksek Lisans kronik böbrek hastalığı