General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Iktisat, Iktisadi Gelişme Ve Uluslararası Iktisat

Contact

Other Email
ufyuksel@aybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/11983
Office
B364