Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

El Medâris Dergisinde Edebî Muhteva

Turkish Studies, cilt.11, sa.17, ss.169-194, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Hakikati Nazım ile Tebliğ Etmek: Beyânü’l-Hak’ta Şiir”

Incsos Kudüs 2018-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 Mart 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

20. Yüzyıl Türk Şiirinde Su Kasidesi Nazireleri

Su Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.69-109, 2020

Eski Şeyler

DBY yayınları, 2017

İslam Ahlakı, Estetiği veFelsefesi- Türk İslam Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soru Bankası, Özcan Güngör, Editör, Akçağ, Ankara, ss.171-188, 2016

Nun Kürsüsünden Masallar Anlatan Öykücü Nazan Bekiroğlu'nun Hat Ve Rasat Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme

Yaşayan HikâyemizGünümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler, Necati Tonga, Editör, Kesit, ss.241-254, 2016