Asst. Prof.

TUĞÇE NİMET YAŞAR


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Education Information

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Turkey

2009 - 2012

2009 - 2012

Post Graduate

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ticaret Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Under Graduate

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

2004 - 2005

2004 - 2005

Under Graduate

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Hukuk Fakültesi, Germany

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Şirketler Hukuku Açısından “Compliance” Kavramı ve Borsaya Kayıtlı Şirketlerde Uygulaması

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

2012

2012

Post Graduate

Tek Ortaklı Limited Şirket

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ticaret Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

German

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Law, Commercial Law, Private Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

Post Graduate

Post Graduate

Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

Under Graduate

Under Graduate

Trade Law

Post Graduate

Post Graduate

Anonim Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

Under Graduate

Under Graduate

Introduction to Law

Under Graduate

Under Graduate

Deutsche Rechtssprache II

Post Graduate

Post Graduate

Anonim Ortaklıklarda Yönetim

Under Graduate

Under Graduate

Deutsche Rechtssprache III

Under Graduate

Under Graduate

Deutsche Rechtssprache I

Post Graduate

Post Graduate

Avrupa Şirketler Hukuku

Under Graduate

Under Graduate

Introduction to Business Law

Under Graduate

Under Graduate

Kıymetli Evrak Hukuku

Under Graduate

Under Graduate

EU Corporate Law

Under Graduate

Under Graduate

International Sales Law

Under Graduate

Under Graduate

Commercial Law

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Sigorta Hukukunda Tahkim

Yaşar T. N.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.36, pp.211-240, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Yaşar T. N.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.2, pp.69-91, 2016 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Türk Mahkemelerinde Yabancı Hukukun Uygulanması

Yaşar T. N.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, no.2, pp.75-114, 2013 (National Refreed University Journal)

2011

2011

International Chamber of Commerce ICC Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk

Yaşar T. N.

Terazi Hukuk Dergisi, no.55, pp.15-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Are the “General Conditions” in Insurance Contracts Subject to Legal Control over “Standard Terms and Conditions”?

Yaşar T. N.

Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law, Koc University, İstanbul, Turkey, 28 January 2021, pp.19-20

2021

2021

Limited Şirket Amme Borçlarından Ortakların Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının (13.12.2017, E. 2016/14, K. 2017/170) Değerlendirilmesi

Yaşar T. N.

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2021, pp.203-206

2020

2020

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Uyum (Compliance) Yükümlülüğü

Yaşar T. N.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.247-282

2019

2019

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Açısından ‘Hukuki Muhakeme Kuralı’ (Legal Judgment Rule)

Yaşar T. N.

Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 October 2019, pp.625-647

2019

2019

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü

Yaşar T. N.

Uluslararası Tahkim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.283-318

2019

2019

Validity of International Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions under Turkish Law

Yaşar T. N. , Güneş B. S.

8th Journal of Private International Law Conference, Munich, Germany, 12 - 14 September 2019

2015

2015

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Yaşar T. N.

II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 November 2015, vol.2, pp.69-91

Books & Book Chapters

2020

2020

Anonim Şirketler Hukukunda Uyum (Compliance)

YAŞAR T. N.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Ticaret Hukuku Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

BOZGEYİK H. , YAŞAR T. N.

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

BOZGEYİK H. (Executive) , YAŞAR T. N. , EMİNOĞLU C.

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Committee Member

2015 - 2020

2015 - 2020

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Publication Committee MemberInvited Talks

March 2021

March 2021

Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum (Compliance) Programı

Seminar

Rekabet Derneği-Turkey

Scholarships

2015 - 2016

2015 - 2016

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK