Dr.Öğr.Üyesi

TUĞÇE NİMET YAŞAR


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

2012 - 2018

2012 - 2018

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ticaret Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

2004 - 2005

2004 - 2005

Lisans

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Hukuk Fakültesi, Almanya

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Şirketler Hukuku Açısından “Compliance” Kavramı ve Borsaya Kayıtlı Şirketlerde Uygulaması

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

2012

2012

Yüksek Lisans

Tek Ortaklı Limited Şirket

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ticaret Hukuku (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Almanca

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Hukuk , Ticaret Hukuku, Özel Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2018

2011 - 2018

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Deutsche Rechtssprache III

Lisans

Lisans

Deutsche Rechtssprache I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Şirketler Hukuku

Lisans

Lisans

Introduction to Business Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anonim Ortaklıklarda Yönetim

Lisans

Lisans

Kıymetli Evrak Hukuku

Lisans

Lisans

International Sales Law

Lisans

Lisans

EU Corporate Law

Lisans

Lisans

Commercial Law

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Sigorta Hukukunda Tahkim

YAŞAR T. N.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.211-240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Yaşar T. N.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.2, ss.69-91, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Türk Mahkemelerinde Yabancı Hukukun Uygulanması

Yaşar T. N.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.75-114, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

International Chamber of Commerce ICC Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk

YAŞAR T. N.

Terazi Hukuk Dergisi, ss.15-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Açısından ‘Hukuki Muhakeme Kuralı’ (Legal Judgment Rule)

Yaşar T. N.

Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

2019

2019

Validity of International Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions under Turkish Law

Yaşar T. N. , Güneş B. S.

8th Journal of Private International Law Conference, Munich, Almanya, 12 - 14 Eylül 2019

2019

2019

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü

Yaşar T. N.

Uluslararası Tahkim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

2015

2015

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Yaşar T. N.

II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 Kasım 2015, cilt.2, ss.69-91

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Ticaret Hukuku Sempozyumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YAŞAR T. N. , BOZGEYİK H.

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YAŞAR T. N. , BOZGEYİK H. (Yürütücü) , EMİNOĞLU C.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Yayın Kurul ÜyesiBurslar

2015 - 2016

2015 - 2016

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TÜBİTAK