Asst. Prof.

TUĞÇE NİMET YAŞAR


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Education Information

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Turkey

2009 - 2012

2009 - 2012

Postgraduate

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ticaret Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

2004 - 2005

2004 - 2005

Undergraduate

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Hukuk Fakültesi, Germany

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Şirketler Hukuku Açısından “Compliance” Kavramı ve Borsaya Kayıtlı Şirketlerde Uygulaması

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

2012

2012

Postgraduate

Tek Ortaklı Limited Şirket

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ticaret Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

German

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Law, Commercial Law, Private Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

Undergraduate

Undergraduate

Trade Law

Postgraduate

Postgraduate

Anonim Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Law

Undergraduate

Undergraduate

Deutsche Rechtssprache II

Postgraduate

Postgraduate

Anonim Ortaklıklarda Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Deutsche Rechtssprache III

Undergraduate

Undergraduate

Deutsche Rechtssprache I

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa Şirketler Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Business Law

Undergraduate

Undergraduate

Kıymetli Evrak Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

EU Corporate Law

Undergraduate

Undergraduate

International Sales Law

Undergraduate

Undergraduate

Commercial Law

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Sigorta Hukukunda Tahkim

Yaşar T. N.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.36, pp.211-240, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Yaşar T. N.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.2, pp.69-91, 2016 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Türk Mahkemelerinde Yabancı Hukukun Uygulanması

Yaşar T. N.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, no.2, pp.75-114, 2013 (National Refreed University Journal)

2011

2011

International Chamber of Commerce ICC Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk

Yaşar T. N.

Terazi Hukuk Dergisi, no.55, pp.15-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Ticari Temsilcinin Özen Yükümlülüğü

Yaşar T. N.

IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu - Ticaret Hukukunda Disiplinlerarası Yaklaşım, Ankara, Turkey, 25 October 2021

2021

2021

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Şirket Yönetim Teşkilatını Belirleme Görevine Müdahale Edilebilir Mi?

Yaşar T. N.

Genç Hukukçular Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.177-180

2021

2021

Are the “General Conditions” in Insurance Contracts Subject to Legal Control over “Standard Terms and Conditions”?

Yaşar T. N.

Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law, Koc University, İstanbul, Turkey, 28 January 2021, pp.19-20

2021

2021

Limited Şirket Amme Borçlarından Ortakların Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının (13.12.2017, E. 2016/14, K. 2017/170) Değerlendirilmesi

Yaşar T. N.

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2021, pp.203-206

2020

2020

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Uyum (Compliance) Yükümlülüğü

Yaşar T. N.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.247-282

2019

2019

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Açısından ‘Hukuki Muhakeme Kuralı’ (Legal Judgment Rule)

Yaşar T. N.

Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 October 2019, pp.625-647

2019

2019

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü

Yaşar T. N.

Uluslararası Tahkim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.283-318

2019

2019

Validity of International Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions under Turkish Law

Yaşar T. N. , Güneş B. S.

8th Journal of Private International Law Conference, Munich, Germany, 12 - 14 September 2019 Sustainable Development

2015

2015

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Yaşar T. N.

II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 November 2015, vol.2, pp.69-91

Books & Book Chapters

2020

2020

Anonim Şirketler Hukukunda Uyum (Compliance)

YAŞAR T. N.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Ticaret Hukuku Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

BOZGEYİK H. , YAŞAR T. N.

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. , BOZGEYİK H. (Executive) , YAŞAR T. N.

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Committee Member

2015 - 2020

2015 - 2020

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Publication Committee MemberInvited Talks

March 2021

March 2021

Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum (Compliance) Programı

Seminar

Rekabet Derneği-Turkey

Scholarships

2015 - 2016

2015 - 2016

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK